25 oktober 2016 – Het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland pleiten voor een Doorzettingsmacht Volwassenen. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling van VWS. In de praktijk ervaren mensen met complexe zorg- en hulpvragen bijna dagelijks de ernstige gevolgen van langs elkaar heen werkende organisaties…