Psychische zorg voor mensen met laag IQ moet worden verbeterd 

Facebooktwitterlinkedinmail

5 januari 2022 – Van alle Nederlanders heeft ongeveer 16 procent een IQ lager dan 85; hiervan is bij 13,6 procent sprake van zwakbegaafdheid. Mensen met een laag IQ die ook psychische klachten hebben, krijgen niet de juiste hulp en behandeling. De GGZ verwijst deze mensen te snel door naar de gehandicaptenzorg, zo bericht het NRC. 

Mensen met een IQ  onder het gemiddelde hebben relatief vaak psychische klachten. Veel hulpverleners in de ggz zijn ervan overtuigd dat zij deze mensen niet de juiste zorg kunnen bieden en verwijzen hen daarom geregeld door naar de gehandicaptenzorg.

Een groot deel van deze groep heeft echter een IQ lager dan gemiddeld  maar geen verstandelijke beperking. Deze mensen met een laag IQ worden tegenwoordig al vrij snel ten onrechte als licht verstandelijk beperkt (LVB) of als zwakbegaafd aangeduid.

De term zwakbegaafdheid  wordt vanwege de associatie met zwakzinnigheid niet graag gebruikt. In een onderzoek van enkele jaren geleden werden zelfs mensen met een IQ boven de 85 als zwakbegaafd gekenmerkt.  Dat zou betekenen dat de helft van alle Nederlanders een licht verstandelijke beperking heeft.

Tegelijkertijd wordt ook geconstateerd  dat mensen met een laag IQ jarenlang psychiatrische zorgtrajecten volgen, die niet leiden tot het gewenste resultaat  en er te laat wordt ingezien dat dit komt omdat de behandeling niet passend is.   Deze mensen hebben wel degelijk baat bij de behandeling van hun psychische problemen. Het is echter van belang dat ze het zorgtraject op een aangepast  niveau kunnen doorlopen.

Bron: nrc.nl

Dit bericht is 3202 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail