PGB verankerd in zorgverzekeringswet

Facebooktwitterlinkedinmail

Van-Rijn, PGB

17 februari 2016 – Het verankeren van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de sluitsteen voor de meer persoonsgerichte zorg, waar verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor staat. Mensen konden al een pgb via de Zvw regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld.

In de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, was dat al gebeurd. Bij het pgb staan de behoeften van mensen zelf centraal, naast eigen regie en keuzevrijheid van zorgaanbieder. Het persoonsgebonden budget voorziet daar bij uitstek in.

Van Rijn: “Zeker bij iets wezenlijks als zorg voor je lijf moet een persoonsgerichte aanpak altijd het uitgangspunt zijn. Het persoonsgebonden budget stelt mensen in staat om meer regie te voeren over hun zorg. Dat is van grote waarde. Ik ben verheugd dat we dat na de Wmo, Wlz en Jeugdwet nu ook in de Zorgverzekeringswet verankeren.”

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 2655 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail