8 maart 2017 – Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten moeten betere afspraken maken rond de verblijfszorg in de GGZ. Zo moet er onder meer een ontslagprotocol komen voor cliënten in GGZ-instellingen. Dit stelt Zorginstituut Nederland in het rapport ‘medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ’. Het rapport beschrijft de criteria waaraan goede verblijfszorg volgens behandelaren en…

17 februari 2016 – Het verankeren van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de sluitsteen voor de meer persoonsgerichte zorg, waar verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor staat. Mensen konden al een pgb via de Zvw regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld. In de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg…

11 februari 2016 – Per Saldo heeft met inzet en steun vanuit de honderden ervaringsverhalen van haar leden gezien hoe de hele Kamer zich uitspreekt voor een wettelijke verankering van het pgb in de Zvw. Het verschil van inzicht over hoe een goede toegang tot het Zvw-pgb te regelen is, was ook de centrale vraag…