Forse daling suïcides na een eerste psychose in Noord Nederland

Facebooktwitterlinkedinmail

psychose, eerste psychose

17 februari 2016 – In Noord-Nederland is het percentage suïcides na een eerste psychose in twee decennia fors gedaald van 11% naar 2,4%.

Dit blijkt uit onderzoek door Stynke Castelein en Edith J. Liemburg en anderen. De daling in suïcides na een eerste psychose is volgens de onderzoekers niet eenduidig te verklaren en een oorzakelijk verband is moeilijk aan te tonen. Wel wijzen ze er op dat in het Noorden de zorg voor mensen met een psychose de afgelopen twintig jaar sterk is verbeterd. Zo is er meer aandacht gekomen voor medicatie en zijn er meer mogelijkheden voor rehabilitatie gericht op het dagelijks functioneren en het (weer) beginnen met werken.

Terugdringen suïcides heeft hoge prioriteit

Ondanks de daling heeft het terugdringen van suïcide bij patiënten met een psychotische stoornis de hoogste prioriteit, zeggen de onderzoekers. Het risico op suïcide na een eerste psychose is in vergelijking met de algemene bevolking nog steeds extreem hoog.

Screening

Tegenwoordig worden alle patiënten uit de omgeving van Groningen na een eerste psychose verwezen naar het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Daar krijgen ze een uitgebreide diagnostische screening, die wordt gevolgd door een jaarlijkse screening. Klachten die tijdens het onderzoek naar voren komen  worden behandeld volgens de landelijke Richtlijn Schizofrenie, overeenkomstig het Zorgprogramma Psychose waarmee de hele regio Noord-Nederland werkt. Op deze manier probeert men goed en snel in te spelen op de problematiek van patiënten met een psychotische stoornis. Dit kan een bijdrage  leveren aan een lagere ziektebelasting en de preventie van suïcides.

Klik hier voor informatie van Lentis over zelfmoordpreventie.

Bron: lentis.nl 

Zelfmoordgedachten? Praat erover: 

113online.nl of bel 0900-0113

Praten met lotgenoten? 

De Warmline is een anonieme telefonische lotgenotenlijn die begrip en een luisterend oor biedt aan (ex)cliënten uit de GGZ. Bel 020- 6234555

Dit bericht is 2330 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail