Kamerbrede steun voor pgb in Zorgverzekeringswet

Facebooktwitterlinkedinmail

PGB

11 februari 2016 – Per Saldo heeft met inzet en steun vanuit de honderden ervaringsverhalen van haar leden gezien hoe de hele Kamer zich uitspreekt voor een wettelijke verankering van het pgb in de Zvw. Het verschil van inzicht over hoe een goede toegang tot het Zvw-pgb te regelen is, was ook de centrale vraag in het debat van gisteren. 

In de Kamer is stevig gepleit voor de waarborg dat er wordt voorkomen dat elke zorgverzekeraar eigen voorwaarden zou kunnen stellen waardoor rechtsongelijkheid en onzekerheid zou ontstaan over het recht op een pgb. Door die eisen nu niet in de wet, maar op een andere wijze vast te leggen, komt de PvdA de VVD tegemoet.

Daarmee hebben VVD en PvdA een oplossing gevonden voor hun meningsverschil over de toegangscriteria voor een persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet. De criteria worden nu vastgelegd in aanvullende of onderliggende wetgeving (AMvB), deze worden ook nog getoetst in de Tweede Kamer volgens een zogenoemde voorhangprocedure. Per Saldo: “Als de partijen het goed regelen, dan merken de budgethouders geen verschil tussen ‘verankering van toegang in de wet’ of een ‘AMvB’.

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

“Ik heb gezegd dat linksom of rechtsom goed moet worden geregeld dat mensen hun pgb krijgen. Dat mag in de wet, maar het mag ook in een AMvB”, lichtte Kamerlid Van Dijk gisteravond zijn besluit toe. Zo wordt aan alle pgb-houders de eis gesteld dat zij of hun vertegenwoordigers in staat zijn op verantwoorde wijze het beheer te voeren over het pgb. Ook kunnen bij AMvB nadere voorwaarden worden gesteld aan de inhoud van de zorg, waarvoor de verzekerde in aanmerking komt.
Van Rijn zei de uitkomsten van de monitor (onderzoek NZa over 1 jaar pgb-zvw in de praktijk – red)  te willen gebruiken om eventuele aanscherpingen van de zorginhoudelijke criteria in de AMvB vast te leggen. Die worden in april verwacht. De staatssecretaris beloofde de Kamer dat voor 1 juli 2016 de wettelijke verankering geregeld is.

Wat vindt Per Saldo?

Directeur Aline Saers sluit zich aan bij de woorden van Otwin van Dijk, dat het gaat om het uiteindelijke resultaat ‘dát het goed geregeld wordt’: “In de praktijk zullen budgethouders geen verschil merken tussen het vastleggen van het pgb in een wet of in een AMvB, zoals die nu is voorgesteld door de regeringspartijen. Dát is wat ons betreft heel positief. De Kamer heeft nog altijd het laatste woord, dus die waarborg is ingebouwd. In de AMvB worden de persoonscriteria hetzelfde als in de andere zorgwetten. Dus dat is winst. Daar hebben wij ons altijd hard voor gemaakt.”

Teleurstelling

Per Saldo snapt de teleurstelling die er heerste onder de volgers via social media over de uitkomst van het debat gisteravond. “Dat ben ik ook. Niet alleen verankering van het pgb in de Zvw, maar ook verankering van de voorwaarden waaronder het verstrekt moet worden, was zo dichtbij en leek tot de mogelijkheden te behoren. Daarvoor was vorige week nog een meerderheid in de Kamer. Maar voor de VVD was dat één stap te ver. En dan begint het politieke spel, zo gaat dat. Helaas. Uiteindelijk is er dus dit compromis uitgekomen. Waarbij, laten we dat niet vergeten, het pgb daadwerkelijk wordt verankerd in de Zvw. Zoals wij wilden: in alle vier de zorgwetten”, aldus Aline Saers.

Uitslag monitor belangrijk

“Uit de Monitor zal blijken hoe de zorgverzekeraars in de praktijk beslissen over toekenning van een pgb. In april zullen die bevindingen bekend worden gemaakt. Met die uitkomsten kunnen de zorginhoudelijke criteria in de AMvB worden aangepast of aangescherpt. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor het succes van het pgb en de duidelijkheid voor budgethouders.”

Klachtenprocedure sneller

Aline Saers is tevreden met de toezegging van Van Rijn dat er een versnelde procedure zal komen bij de SKGZ, zodat budgethouders die bezwaar aantekenen tegen een besluit van de zorgverzekeraar niet maanden hoeven te wachten op een oordeel. Dat is een heel belangrijk winstpunt. Per Saldo heeft te vaak gezien dat het vele maanden duurt voor er duidelijkheid voor de budgethouder is in een geschil. Lees hierover ook dit nieuwsbericht.

Stemmingen

Komende dinsdag, 16 februari, zijn de stemmingen over het wetsvoorstel, de aanpassingen en de moties. Per Saldo hoopt op een snelle en voortvarende behandeling van de wet in de Eerste Kamer zodat de wet snel in werking treedt.

Bron: pgb.nl 

Dit bericht is 2327 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail