Onderzoek: videobehandeling beter beoordeeld dan face-to-face behandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

1 oktober 2020 – De afgelopen maanden is veel te doen geweest over het behandelen van GGZ-patiënten via beeldbellen. Door de coronacrisis moesten de meeste fysieke (face-to-face) afspraken en behandelingen opgeschort of via een videoverbinding afgehandeld worden. Dat zou de kwaliteit van de behandelingen mogelijk onder druk zetten. Onderzoek van Psyned wijst uit dat een videobehandeling via beeldbellen door GGZ-patiënten zelfs beter beoordeeld worden, zo meldt icthealth.nl 

Psychologen behandelen hun cliënten doorgaans altijd in de praktijk. Toen de coronacrisis toesloeg en contact beperkende maatregelen de meeste fysieke afspraken onmogelijk maakten, besloten veel zorgverleners patiënten telefonisch en via beeldbellen te woord te staan. Verwacht werd dat dit met name voor de behandeling van GGZ-patiënten nog wel eens nadelige gevolgen kon hebben. Voordelen waren er zeker ook, zoals minder reistijd en meer behandelcapaciteit, maar online- en videobehandelingen zouden zeker niet voor alle GGZ-patiënten een goed alternatief zijn.

Het onderzoek dat nu uitgevoerd is door de landelijke behandelorganisatie Psyned (Psychologen Nederland) laat zien dat cliënten die via beeldbellen behandeld worden zowel de behandeling als de behandelaar een hogere score geven dan voorheen, toen de afspraken fysiek in de praktijk plaatsvonden. De behandelaar scoort met een 8,4 nu iets hoger dan eerder (8,3). De videobehandeling wordt gemiddeld met een 8,1 gewaardeerd. Dat was voor de coronacrisis nog een 7,8.

Ook blijkt dat cliënten die online en middels videoconsulten behandeld zijn aangeven dat hun klachten evenveel verminderd zijn als voorheen. In het eerste half jaar van 2020 zijn klachten bij 90 procent van de cliënten verminderd of volledig verdwenen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is dit percentage exact gelijk gebleven.

Die resultaten staan haaks op sommige pessimistische voorspellingen over de gevolgen die het (tijdelijk) vervangen van fysieke behandelingen door consulten en behandeling via beeldbellen zouden hebben voor de GGZ. Die waren overigens niet allemaal negatief, maar lieten wel allemaal doorschemeren dat online behandelingen en videoconsulten niet voor alle GGZ-patiënten geschikt zouden zijn en dat er zowel positieve als negatieve effecten verwacht kunnen worden.

“In tegenstelling tot sommige anderen in de sector, geloven we bij Psyned dat de kracht van een goede behandeling niet in wel of niet face-to-face behandelen zit, maar in het kunnen bieden van wat een cliënt nodig heeft. Dat begint al in een eerdere fase; namelijk zorgen dat de cliënt bij de best mogelijke behandelaar terecht komt voor zijn of haar klacht. Daarom vonden we dit ook zo interessant om te onderzoeken”, aldus Aerjen Tamminga, Zorgdirecteur van Psyned.

Bron: icthealth.nl

 

 

 

Dit bericht is 3749 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail