De onstuitbare opmars van ervaringsdeskundigen in psychiatrie, zorg en welzijnswerk

Facebooktwitterlinkedinmail

Ervaring_640x360

15 april 2016 – De ervaringsdeskundigen zijn bezig aan een onstuitbare opmars in de psychiatrie, de zorg en het welzijnswerk. Daarbij zetten zorgorganisaties of gemeenten mensen in die zelf ervaring hebben met bijvoorbeeld dakloosheid, depressie, verslaving of armoede , zo meldt o.a. de Volkskrant. 

Er zijn al veel opleidingen voor ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. In september beginnen ook twee opleidingen ervaringsdeskundigen in de armoede, in Utrecht en Amsterdam. In Veendam is deze opleiding al begonnen voor mensen die in armoede zijn opgegroeid.

Uit onderzoek van onderzoeksinstituut Trimbos, dat binnenkort wordt gepubliceerd, blijkt dat psychiatrische patiënten baat hebben bij een trainingsprogramma van ervaringsdeskundigen. De cliënten krijgen meer psychische veerkracht, hebben minder behoefte aan zorg en komen minder vaak in instellingen terecht.

Wie een depressie of verslaving achter de rug heeft, kan daardoor lotgenoten helpen. ‘Ik weet hoe zwaar het is, maar ook hoe je aan je herstel kunt werken.’ Lees hier de reportage in de Volkskrant

Voorheen stond de deskundige professional te veel tegenover de lijdzame cliënt. Nu gaat het erom dat mensen weer vat krijgen op hun leven en niet de hulpverlener laten bepalen wat er moet gebeuren, zegt Trimbos-onderzoeker Hans Kroon. Het advies is dat er in elke gemeente ervaringsdeskundigen aanwezig en beschikbaar moeten zijn ‘om laagdrempelig en preventief ondersteuning te bieden bij herstel en participatie’. Kroon beklemtoont dat de inzet van ervaringsdeskundigen een aanvulling is en zeker niet moet worden gezien als een bezuinigingsmaatregel ter vervanging van de professionals.

Critici zeggen dat reguliere hulpverleners zich bedreigd voelen door de ’tsunami’ van ervaringsdeskundigen. Gemeenten die moeten bezuinigen op de zorg, zetten ervaringsdeskundigen vaak in als vrijwilliger.

Het Trimbos-instituut en ook kenniscentrum Movisie doen de aanbeveling om ervaringsdeskundigen netjes te betalen. De financiering is nu volgens hen vaak nog niet goed geregeld

Ervaringsdeskundigen zijn ook onmisbaar voor het ontwikkelen van beleid. Dit stelt Branko Hagen, beleidsadviseur bij de Landelijke Cliëntenraad, in het nieuwste nummer van Sociaal Bestek, hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Ervaringsdeskundigheid binnen cliëntenraden is belangrijk, omdat zij hiermee kennis hebben die beleidsmakers en uitvoerders niet hebben. Zij kunnen zich onvoldoende voorstellen wat de cliënten ervaren, en hun leefwereld botst met de leefwereld van cliënten. Leden van de cliëntenraad weten hoe het leven is zonder werk, in armoede, en om een uitkering te vragen en te houden.

Hagen pleit dan er dan ook voor dat ervaringsdeskundigheid de basis moet zijn voor medezeggenschap bij nieuw beleid. Dit vraagt om een vertaalslag van de cliëntervaringen naar de effecten  van het nieuwe beleid. Ervaringsdeskundigen kunnen goed inschatten wat er in de nieuwe situatie kan gebeuren met cliënten en formuleren wat hun perspectief is. Zij kunnen daardoor aangeven aan welke voorwaarden nieuwe beleidsvoorstellen moeten voldoen.’

Bronnen: volkskrant.nl / zorgwelzijn.nl

 

Dit bericht is 4149 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail