NZa start meldactie wachttijden in de GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

 wachtlijst

24 november 2015 – Mensen die in de ggz op de wachtlijst terechtkomen, kunnen dat melden bij hun zorgverzekeraar. De verzekeraar heeft zorgplicht, en moet een verzekerde als die dat wil doorverwijzen naar een zorgaanbieder die wel op korte termijn ruimte heeft. 

Er zijn normen afgesproken voor wachttijden in de ggz. Zo mag er vier weken zitten tussen het moment dat je een behandelaar belt voor een afspraak en het moment dat je voor het eerst terecht kunt. Na de eerste ontmoeting met de behandelaar mag het zes weken duren tot de daadwerkelijke behandeling begint.

Onderzoek
De NZa heeft op verschillende manieren onderzoek gedaan om de wachttijden in de gespecialiseerde ggz in kaart te brengen. Wij hebben zowel consumenten, zorgaanbieders als verzekeraars naar hun ervaringen gevraagd.
Consumenten melden dat zij vooral bij bepaalde diagnoses langer moeten wachten dan de afgesproken normtijd. Zo moeten cliënten met een autistische stoornis het vaakst langer dan zes weken wachten op de start van de behandeling. Overigens geeft 67% van de mensen aan dat zij binnen vier weken terecht kan bij een zorgverlener, en dat binnen zes weken de behandeling begint.

Zorgaanbieders zien vooral wachttijden voor de diagnoses persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en autisme. Er is echter geen compleet overzicht van de actuele wachttijden in de ggz. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle zorgaanbieders het aan verzekeraars melden als patiënten langer dan de normtijd bij hen moeten wachten. Patiënten trekken daarnaast zelden aan de bel bij hun verzekeraar als ze lang op een wachtlijst terecht komen.
Daardoor hebben verzekeraars onvoldoende zicht op de wachttijden. Zij kunnen dan moeilijk  een alternatief aanbieden voor de patiënt. Verzekeraars kopen landelijk gezien bij voldoende aanbieders ggz-zorg in, maar verdelen de budgetten niet goed over de zorgaanbieders.

Maatregelen
Goede informatie over wachttijden is cruciaal zodat mensen die ggz-zorg nodig hebben tijdig geholpen worden. Daarvoor moeten alle partijen in de ggz in actie komen.

  • Consumenten die lang moeten wachten, kunnen dat melden aan hun verzekeraar zodat die voor hen kan bemiddelen.
  • Zorgaanbieders en verzekeraars moeten op hun beurt consumenten informeren dat hun verzekeraar kan bemiddelen als zij lang moeten wachten op een ggz-behandeling.
  • Zorgaanbieders moeten de wachttijden op hun website melden. Nu is dat alleen verplicht voor aanbieders die hulp bieden aan patiënten die niet in een instelling zijn opgenomen. De NZa wil dat voor alle aanbieders in de ggz verplichten.
  • Zorgaanbieders dienen hun wachttijden te melden aan verzekeraars.
  • Verzekeraars kunnen daarop bij hen nagaan wat de oorzaak daarvan is, en zonodig extra ggz-zorg inkopen voor hun verzekerden.

Consumenten die langer dan de normtijd op een ggz-behandeling moeten wachten kunnen dat melden op http://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/

Hoe lang moet u wachten; de normen voor de wachttijden in één oogopslag.

Zie verder
Bron: nza.nl  

Dit bericht is 4196 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail