Multi Systeem Therapie meest effectief bij zeer lastige puber

Facebooktwitterlinkedinmail

puber,

24 november 2015 – Wetenschappelijk bewezen is dat de resultaten van MST (Multi Systeem Therapie), op de korte en lange termijn, beter zijn dan de resultaten van andere behandelingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Reden temeer voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om de interventie op het daartoe hoogste niveau, ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’ op te nemen in haar databank. MST is de enige behandeling voor deze doelgroep in deze hoogste categorie. 

MST is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs- en ander middelengebruik), bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten)jeugdzorg. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek).

MST behandeling

Deze intensieve vorm van behandeling onderscheidt zich onder andere, doordat slechts één deskundige MST therapeut wordt ingezet voor de meervoudige problemen binnen het gezin. Het hebben van slechts één contactpersoon biedt duidelijkheid. Dit is één van de essentiële kenmerken van MST voor het behalen van een maximaal resultaat.

Het korte en krachtige programma van 3 tot 5 maanden, vindt meerdere malen per week plaats thuis bij de jongere. In deze periode is de therapeut 24 uur per dag, 7 dagen per week voor het gezin bereikbaar. MST versterkt de ouders in het opvoeden door het hele sociale netwerk (vrienden, school, buurt en sportvereniging) bij de behandeling te betrekken en binnen dit netwerk te zoeken naar steunfiguren voor zowel de ouders als de jongere.

Door de gerichte aanpak boekt het gezin iedere week voortgang. Doordat de ouders sterker zijn geworden in het opvoeden en het netwerk bij hen betrokken blijft, blijven de resultaten ook na beëindiging van de behandeling behouden.

Onderzoek wijst uit dat MST ook effectief is bij opgelegde behandelingen. Dit betekent dat het gemotiveerd zijn van de jongere geen voorwaarde is voor een succesvolle behandeling.

MST is wereldwijd met 500 teams actief in 15 landen. In de 10 jaar dat MST in Nederland actief is, zijn hier al meer dan 5000 jongeren succesvol geholpen. MST is vaak de laatste stap om uithuisplaatsing, gedwongen opname of detentie te voorkomen.

Ingrid Roelvink, directeur MST-Nederland: “De hoogste vermelding in de databank van het NJi, bevestigt hoe krachtig en effectief de MST therapie is. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt na MST therapie nog 96% van deze jongeren thuis te wonen en 94% van hen niet vervalt in de oude gedragsproblematiek. Zij gaan een kansrijke toekomst tegemoet. Dat is niet alleen winst voor de jongere, maar ook voor de samenleving.”

Bron: mst-nederland.nl 

Dit bericht is 6156 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail