NZa: Preventie is ook onze zorg – Welzijn op Recept

Facebooktwitterlinkedinmail

10 augustus 2021 – Welzijn op recept (WOR) is een methodiek waarbij patiënten met psychosociale klachten worden verwezen naar de welzijnscoach. Samen met de cliënt focust de welzijnscoach op passende activiteiten en hulp.

Welzijn op recept (WOR) is een methodiek waarbij patiënten met psychosociale klachten worden verwezen naar de welzijnscoach. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten zoals vermoeidheid, pijn in de nek, stress, angst en somberheid. Deze klachten hebben namelijk niet altijd een medische oorzaak: onderliggende sociale maatschappelijke problemen kunnen hierbij een rol spelen.

Ernstige eenzaamheid en stress kunnen leiden tot fysieke klachten zoals hoofdpijn, wat kan leiden tot consulten bij de eerste lijn, terwijl daarmee niet altijd de onderliggende oorzaak wordt weggenomen. In dat geval zijn mensen vaak beter geholpen in het sociaal domein dan in het medisch domein. Een huisarts kan bij zulke klachten verwijzen naar een welzijnscoach. Een welzijnscoach kan verder kijken dan de ervaren fysieke klachten, bijvoorbeeld naar (psycho) sociale problemen zoals schulden, huisvesting of vereenzaming die mogelijk een effect hebben op de klachten. Samen met de cliënt focust de welzijnscoach op passende activiteiten en hulp, zoals een wandelgroep of financieel maatje, zodat de cliënt meer regie krijgt over zijn of haar leven.

De cliënt centraal
Binnen WOR staat de cliënt en zijn hele leven centraal. De welzijnscoach levert met WOR op een integrale manier zorg en ondersteuning. Huisartsen en welzijnscoaches werken hierin actief met elkaar samen. Dit vraagt commitment en afstemming van alle betrokken partijen.

Voordelen:

  • WOR vergroot het welbevinden van cliënten: mensen participeren weer in de samenleving en klachten nemen af;
  • Cliënten komen minder vaak terug bij de huisarts;
  • Huisartsen ervaren meer werkplezier, omdat zij deze cliënten echt iets te bieden hebben;
  • Besparing van zorgkosten op langere termijn.

Wanneer is preventie ook zorg?
Zowel geïndiceerde- als zorggerelateerde preventie zijn vormen van zorg. Geïndiceerde preventie kan mensen met een hoog risico op ziekte helpen om niet ziek te worden. Zorggerelateerde preventie kan mensen die al ziek zijn helpen om (verdere) complicaties te voorkomen. WOR kan zowel geïndiceerde- als zorggerelateerde preventie zijn, afhankelijk van de klachten die mensen ervaren.

Hoe werkt de bekostiging van WOR?
De bekostiging van WOR loopt via zowel de huisartsenzorg als gemeenten. Bij de opstart van WOR wordt met regelmaat gebruik gemaakt van financiering via subsidies (bijvoorbeeld ZonMw) of diverse andere fondsen.

Bekostiging voor de eerstelijnszorg gaat via de reguliere financiering (consulttarieven). In de huisartsenzorg kan daarnaast gebruik worden gemaakt van prestaties uit segment 2 (organisatie en infrastructuur) of segment 3 (resultaatbeloning). De gemeente financiert de consulten van de welzijnscoach. Op sommige plekken is er ook financiële projectondersteuning vanuit de gemeente of een zorgverzekeraar, bijvoorbeeld via de Regionale Ondersteuningsstructuurgelden.

Zie voor meer informatie het Integraal inkoopadvies Welzijn op Recept.

Wat kan de NZa bieden?
We werken samen met het veld aan goede en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. We zetten ons in om bekostigingssystemen en regels zo te maken dat we dit met elkaar waar kunnen maken. Waar nodig passen we onze systemen of regels aan bijvoorbeeld om ruimte voor preventie te bieden. Zo borgen we de invoering van waardevolle nieuwe werkwijzen. Dit doen we met input van zorgprofessionals en zorgverzekeraars. We nodigen u daarom graag uit om uw ervaringen met preventie met ons te delen. U kunt contact met ons opnemen via preventie@nza.nl.

Bron: puc.overheid.nl

Dit bericht is 1757 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail