Last onder dwangsom voor Relaunch Nederland in Tiel

Facebooktwitterlinkedinmail

29 juni 2021 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Relaunch Nederland in Tiel een last onder dwangsom opgelegd. Relaunch voldoet toch niet aan een eerder opgelegde aanwijzing om geen zorg meer te verlenen. Relaunch biedt nog zorg aan een cliënt. Bovendien voldoet Relaunch niet aan veel andere eisen over de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Relaunch bood opvang en hulp aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of andere problematiek. Dat mag Relaunch al sinds januari niet meer doen, maar doet het nog steeds.

Dit is er aan de hand

In november 2020 constateerde de inspectie grote tekortkomingen in de zorg die Relaunch bood. Het ging toen al over ontbrekende deskundigheid van de bestuurder, die ook de enige zorgverlener is. Daarnaast konden cliënten risico’s lopen door hun verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. In hun zorgdossiers stond daar nauwelijks iets over. Verder werden de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten niet bij de zorg betrokken. De bestuurder/zorgverlener besprak de zorg alleen met zijn cliënten.

In januari dit jaar gaf de inspectie Relaunch een aanwijzing. Ten eerste moest Relaunch alle cliënten overdragen aan een of meer andere zorgaanbieders. Ten tweede mocht Relaunch geen cliënten meer aannemen totdat de inspectie oordeelt dat Relaunch aan de normen voor goede en veilige zorg voldoet.

De inspectie beëindigde het eerste deel van de aanwijzing toen Relaunch alle cliënten had overgedragen, hoewel Relaunch dat te laat en onzorgvuldig had gedaan. Maar nu blijkt dat Relaunch toch weer zorg biedt aan een cliënt. Ook zijn andere tekortkomingen nog steeds niet opgelost. Relaunch betwist het oordeel van de inspectie en wil in de toekomst zorg blijven aanbieden.

Hoe nu verder

Gezien de ernst van de situatie legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom is 5.000 euro voor elke overtreding van de aanwijzing, met een maximum van 25.000 euro. Relaunch moest uiterlijk op vrijdag 25 juni aan alle eisen voldoen. De inspectie toetst dat binnenkort. Als Relaunch aan de eisen voldoet, hoeft het de dwangsom niet te betalen. Anders begint de inspectie met het innen van de dwangsom.

Bron: igj.nl 

Dit bericht is 1588 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail