bewegen en mentale gezondheid , conditie, depressie , bewegen, welzijn op recept

10 augustus 2021 – Welzijn op recept (WOR) is een methodiek waarbij patiënten met psychosociale klachten worden verwezen naar de welzijnscoach. Samen met de cliënt focust de welzijnscoach op passende activiteiten en hulp. Welzijn op recept (WOR) is een methodiek waarbij patiënten met psychosociale klachten worden verwezen naar de welzijnscoach. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om…

huisartsenspoedpost, vrije artsenkeuze, somatische gezondheid, schijnzelfstandigheid, zorgmijding, borguitstel, POH ggz, psychosegevoeligheid, welzijn op recept, verwijzingen

10 juli 2020 – De uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende lockdown hebben invloed gehad op onze mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename is van psychosociale en psychische klachten bij mensen. Dit leidt tot meer bezoeken aan de huisarts. In plaats van bijvoorbeeld medicijnen voor te schrijven, kan de…

22 november 2017 – Mensen die met psychosociale problemen bij de huisarts komen hebben niet altijd medische of psychologische hulp nodig. Bij Welzijn op Recept verwijst de huisarts of praktijkondersteuner naar een welzijnsarrangement van een welzijnsorganisatie of van de informele zorg. Welzijn op Recept is een effectieve methode die laagdrempelig het welbevinden van mensen kan versterken….