De Nederlandse ggz en andere zorgwerkgevers tekenen voor hoger zorgsalaris

Facebooktwitterlinkedinmail

28 september 2021 –  Werkgevers in de zorg en welzijn en demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge hebben  maandag 27 september 2021, een overeenkomst getekend die de weg vrijmaakt om extra financiële middelen voor zorgsalarissen daadwerkelijk in de sector te laten neerdalen. Het gaat om structureel 675 miljoen euro extra arbeidsvoorwaardenruimte in de zorg. Een akkoord over deze middelen ontstond vorige week bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

Ruimte voor waardering
Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz, was aanwezig om namens de branche te tekenen: “Wij hebben de afgelopen maanden samen met collega branches stevig gelobbyd voor meer loonruimte. Het moge duidelijk zijn dat wij als werkgevers onze medewerkers graag de waardering geven die ze verdienen. Die is ook nodig om een verdere uitholling van onze arbeidsmarkt tegen te gaan. Voor de ruimte voor loonstijging en betere voorwaarden zijn wij echter afhankelijk van de ruimte die door de overheid wordt bepaald. Het is dus een goede zaak dat daarover nu overeenstemming is gevonden.”

Gerichte loonstijging
Het Kabinet en de werkgevers willen met deze middelen op gerichte wijze de salarisachterstanden voor de middengroepen in het loongebouw verkleinen ten opzichte van de publieke sector en de marktsector. Dat is in lijn met de aanbeveling uit het SER-advies Aan de slag voor zorg. “Het spreekt voor zich dat deze afspraken zich moeten vertalen in de onderhandelingen voor nieuwe cao’s de komende periode,” vervolgt Peetoom. “Maar dat vereist ook toezeggingen van de financiers van de zorg: denk aan de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Zij moeten er zorg voor dragen dat de afspraken ook doorwerken in de tarieven die zij zorgaanbieders bieden.”

Verruiming OVA
De minister zei zich hard te maken voor de volledige doorvertaling, zonder korting, naar hogere tarieven die zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten hanteren bij de zorginkoop. De afspraken hebben een doorwerking op de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA), die is bedoeld om een marktconforme arbeidsvoorwaardenontwikkeling mogelijk te maken in de zorg.
De afspraak van vandaag helpt de OVA extra te kunnen verhogen met 1,13 procentpunt. Met deze afspraak blijft het OVA-convenant verder ongewijzigd van kracht.

Speciale aandacht voor Forensische Zorg
De Nederlandse ggz vraagt in het bijzonder ook nog aandacht voor de medewerkers van de forensische sector. Peetoom: “Zij verdienen aandacht omdat de financiering van die tak van zorg weer net wat anders is georganiseerd. Ook die zorgverleners verdienen een evenredig aandeel te krijgen van de investeringen in de zorgsector.”

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1579 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail