lotgenotencontact

14 november 2023 –  Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een psychische kwetsbaarheid baat hebben bij contact met lotgenoten. Lotgenotencontact – ook wel “peer support” genoemd – is een belangrijk element bij veel herstelacademies en cliëntenorganisaties zoals De Kentering. Patiëntenverenigingen, zoals Anoiksis en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme), faciliteren ook vaak lotgenotencontact. Uit…

lotgenotencontact

27 september 2023  – Een verkenning naar lotgenotencontact voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: onderzoek en ervaringen van deelnemers, uitgevoerd door Nathalie Kelderman voor Kompassie. Hier onder volgt een korte samenvatting van het artikel Gehoord-en-gezien-lotgenotencontact-voor-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid.  Ik voel me gehoord en gezien: dat is wat deelnemers van lotgenotengroepen vaak zeggen als je vraagt wat hun deelname…

dagbesteding, zelfregiegroepen

18 oktober 2021 – Om het gebruik van zelfregiegroepen te vergroten in Nederland is de Stichting Zelfregiegroepen Nederland opgericht.  Dat lotgenotencontact op talloze fronten ‘werkt’,  leren we eigenlijk al vanaf onze kindertijd.  Als mensen ervaren dat ze gedeelde (positieve én negatieve) ervaringen hebben, ontstaan er direct een bijzonder soort vertrouwen en emotionele verbondenheid. Een half…

herstelondersteunende zorg, laagdrempelige steunpunten, Europese IPS-dag, IPS, hoofdzaken, wachtlijsten, rehabilitatiemethode, maatschappelijke participatie, IRB, lotgenotencontact

13 april 2021 –  Een van de meest gewaardeerde vormen van informele zorg en steun is deelname aan een lotgenotengroep. Uit onderzoek blijkt nu dat deze vorm van informele zorg niet alleen voor de mensen zelf maar ook voor de maatschappij aanzienlijke meerwaarde heeft. Dit blijkt uit de SROI (Social Return On Investment) kosten-baten analyse…

lotgenoten,

23 januari 2020  – Hoe zinvol is lotgenotencontact? Presentatie van wetenschappelijk onderzoek naar de fysieke en psychische effecten. Lotgenotencontact is een belangrijke dienst van patiënten- en cliëntenorganisaties aan hun leden. Lotgenoten kunnen bij elkaar terecht voor een luisterend oor, het uitwisselen van ervaringen en praktische tips. Geen enkele zorgverlener kan deze steun bieden, tenzij hij/zij…