Nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

9 februari 2021 – Op 15 december 2020 heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in het openbare Register. Dit kwaliteitsstatuut vervangt met ingang van 1 januari 2022 het vorige model kwaliteitsstatuut ggz dat sinds maart 2016 de standaard was. Het model kwaliteitsstatuut bleek in de praktijk niet te werken.

Over een van de hoofdpunten, de invulling van de regiebehandelaar, konden de partijen het echter niet eens worden. Zo bleek één regiebehandelaar teveel rollen en verantwoordelijkheden tegelijk te vervullen om deze goed uit te voeren en was onduidelijk aan welke criteria deze regiebehandelaar moest voldoen, dan wel welke beroepsgroepen de rol van regiebehandelaar konden vervullen. Het ZIN heeft uiteindelijk haar doorzettingsmacht gebruikt om tot dit kwaliteitsstatuut te komen. De Kwaliteitsraad heeft het nieuwe Kwaliteitsstatuut GGZ geschreven en diverse partijen om input gevraagd, waaronder MIND. Alle partijen die betrokken zijn bij de ggz moeten dit nieuwe Kwaliteitsstatuut voor 1 januari 2022 implementeren.

Vraag van de cliënt centraal
MIND is blij met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en de uitgangspunten, zowel met de inhoud als het proces. Dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de normen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om de integrale zorg rond de individuele patiënt/cliënt binnen de curatieve ggz (gericht op herstel) te organiseren. Conform onze voorwaarde, krijgen cliënten voortaan zoveel mogelijk één aanspreekpunt en hoeven zo niet telkens opnieuw hun verhaal te doen. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte en complexe hulpvragen. Het kwaliteitsstatuut geeft een goede beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners in verschillende onderdelen van het zorgproces.

Informatie helpt cliënt in de besluitvorming
Ook beschrijft het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ minimale kwaliteitseisen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om goede ggz te kunnen bieden. Elke aanbieder zal deze informatie moeten tonen. Dit stelt de cliënt en zijn naasten in staat een weloverwogen keuze te maken voor een zorgaanbieder en deel te nemen aan de besluitvorming over de behandeling. De informatie werkt als een soort gids waarmee iemand kan beoordelen of hij passende en goede zorg krijgt en waarmee hij zelf de regie kan houden of nemen. De kwaliteitseisen gelden voor alle fasen van het zorgproces: van voortraject, intake en probleemanalyse tot behandeling, begeleiding en nazorg.

Bijdrage MIND
MIND heeft in het voortraject haar advies, met inbreng van haar achterban, aan de Kwaliteitsraad kenbaar gemaakt. De kwaliteitsraad adviseert nu om een overkoepelend Kwaliteitskader voor de ggz te gaan ontwikkelen. MIND ondersteunt dit advies en zal hierover wederom in goed overleg en dialoog gaan met het veld. Van het Landelijk Kwaliteitsstatuut komt nog een patiëntversie. Daarnaast wil MIND dat er een een duidelijk implementatieplan komt waarin staat wie welke rol krijgt en hoe erop wordt toegezien om het kwaliteitsstatuut tijdig ingevoerd te krijgen.

Lees de uitgangspunten van het kwaliteitsstatuut en het volledige Landelijke Kwaliteitsstatuut ggz hier.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 3596 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail