Minister De Jonge start met aanpak eenzaamheid onder ouderen

Facebooktwitterlinkedinmail

21 maart 2018 – Dinsdag 20 maart lanceerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen met een keur aan partijen die zich hard maken tegen eenzaamheid het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid. Het programma schetst een aanpak om eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan.

Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland geeft aan zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen. Dat zijn 700.000 mensen. Minister De Jonge: ‘Indringende cijfers. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen. We moeten die samenleving weer aan de praat krijgen. Letterlijk.’

Meer dan 40 partijen hebben zich eerder deze maand achter het pact voor de ouderenzorg geschaard. Zij willen gezamenlijk de zorg voor ouderen verbeteren. Een van de speerpunten daarin is de strijd tegen eenzaamheid.

Minister De Jonge:
‘Met vereende krachten kunnen we eenzaamheid eerder signaleren en vervolgens doorbreken. De rol van gemeenten, zorgverleners en andere betrokkenen is daarbij cruciaal. Zij weten als geen ander hoe er een sluitend netwerk van zorg voor ouderen gebouwd kan worden. Als elke gemeente iedere 75-plusser jaarlijks bezoekt weten wij en zij veel beter wat iemand nodig heeft. En als vervolgens hulp en ondersteuning worden ingezet, kan en zal de eenzaamheid afnemen, daar ben ik van overtuigd.’

Met het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid, dat De Jonge vandaag presenteerde in Scheveningen, wordt gezamenlijk gestart met een aanpak om de toenemende eenzaamheid onder ouderen een halt toe te roepen. Het kabinet stelt tot en met 2021 daarvoor in totaal 26 miljoen beschikbaar. Er komt een landelijke coalitie en 380 lokale coalities die een trendbreuk in de stijgende eenzaamheidscijfers moeten gaan bewerkstelligen langs twee actielijnen:

  1. Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken.
  2. Het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.

Daarvoor wordt een landelijke centrum tegen eenzaamheid in het leven geroepen dat eenzaamheidscoalities gaat ondersteunen. Ook start er een bewustwordingscampagne om iedereen in Nederland daartoe activeren om mee te doen in de strijd tegen eenzaamheid. Meer omzien naar elkaar vraagt een kentering in heel de samenleving. Iedereen kan hierin van betekenis zijn.

‘Dé eenzaamheid oplossen lijkt misschien schier onmogelijk, maar íemands eenzaamheid oplossen, dat kunnen we allemaal’, aldus minister De Jonge.

Minister De Jonge deed de symbolische aftrap van het programma tijdens een wedstrijd ‘walking football’ van twee teams met senioren bij sportclub SVV in Scheveningen. Minister De Jonge: ‘Eenzaamheid is vreselijk en misschien wel het grootste sociale probleem van onze tijd. Maar gelukkig kunnen we er iets aan doen. Walking football is een van de vele initiatieven die helpen om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Het brengt ouderen letterlijk weer in beweging en in contact met elkaar.’

Actieprogramma ‘Eén Tegen Eenzaamheid’ Publicatie | 20-03-2018            

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 3452 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail