MIND: Neem mensen als uitgangspunt in een nieuw zorgstelsel

Facebooktwitterlinkedinmail

15 augustus 2023 – Jaarlijks hebben 2 miljoen mensen in Nederland psychische zorg nodig. Terwijl de vraag naar deze zorg toeneemt, krijgen mensen steeds moeilijker toegang tot de ggz. Het komende kabinet kan hierin het verschil maken door een zorgstelsel te realiseren dat in dienst staat van de mensen waar het om draait. MIND vraagt aan alle politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s oplossingen voor het zorgstelsel op te nemen en specifiek voor de problemen in de geestelijke gezondheidszorg. Zo krijgen mensen de zorg die ze nodig hebben en bouwen we samen aan een mentaal gezond(er) Nederland.

Wijziging zorgstelsel nodig om ggz toegankelijk te maken
Onze voornaamste oplossingen richten zich op het toegankelijker maken van de ggz. Al jaren wachten gemiddeld 80.000 mensen op zorg waarvan het grootste onacceptabel lang. MIND pleit voor een wijziging van het zorgstelsel met solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid als fundament. Zodat iedereen in de samenleving toegang heeft tot psychische zorg. Een stelsel waarin afspraken worden nagekomen en zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar blijft. Daarnaast is een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige offline en online voorzieningen onmisbaar om mensen continue de nodige steun te bieden.

Behoud de vrije artsenkeuze
Vertrouwen in de behandelaar is essentieel voor een succesvolle behandeling in de ggz. MIND pleit daarom met klem om de vrije artsenkeuze voor mensen te behouden. Dit is geen luxe maar een voorwaarde om passende zorg of überhaupt zorg te vinden. Daarnaast vragen we om meer duidelijkheid te bieden over gecontracteerde zorg. Bevorder de kwaliteit en tijdigheid van het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. En verbeter de transparantie over de kwaliteit van zorg; dit helpt mensen om de juiste keuze te kunnen maken voor een behandeling en zorgverlener.

Bijlage: MIND oproep politieke partijen 2023 – pamflet

Bron: persbericht

Dit bericht is 832 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail