Minder kans op werk door psychische aandoening

Facebooktwitterlinkedinmail

werkloos, depressie, psychisch verzuim

1 december 2016 – Vorige week is het rapport ‘Health at a Glance: Europe 2016’ van de OECD verschenen. Het rapport gaat o.a. in op de effecten van psychische aandoeningen op de arbeidsmarkt. Mensen met psychische aandoeningen hebben aanzienlijk minder kansen op de arbeidsmarkt.

Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen geldt dat zij 30% minder kans hebben op betaald werk en drie tot vier keer zo vaak werkloos zijn dan mensen zonder psychische aandoeningen. Voor mensen met lichte tot milde psychische aandoeningen geldt dat zij 10-15% minder kans hebben op een betaalde baan en twee keer zo vaak werkloos zijn dan mensen zonder psychische aandoeningen.

Psychische aandoeningen zijn een voorspeller van zowel kort- als langdurend ziekteverzuim. Mensen met psychische aandoeningen vergroten de kans op kortdurend ziekteverzuim met 10% en langdurend ziekteverzuim met 6% (bij lichte tot milde klachten) tot 13% (bij ernstige klachten). Voor depressie geldt dat er sprake is van een significant effect op de duur van het ziekteverzuim: zeven extra ziektedagen op jaarbasis.

De totale kosten van mentale ongezondheid voor de maatschappij bedragen in de EU naar schatting 3-4% van het Bruto Nationaal Product. Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de groep mensen met lichte tot milde klachten, waarvan het merendeel betaald werk heeft. De kosten betreffen grotendeels indirecte kosten als gevolg van ziekte en productiviteitsverlies.

Langdurige psychische aandoeningen leiden tot een vervroegde uitstroom op de arbeidsmarkt. Dit is met name het geval bij personen in de leeftijd van 50 – 59 jaar die lijden aan een zware depressie. Binnen deze groep is de kans twee keer zo groot om binnen vier jaar te stoppen met werk.

De volgende stap van de OECD is de uitwerking van landenprofielen over de gezondheidssituatie in de 28 EU-landen. Daarin worden de specifieke kenmerken en uitdagingen van elk land uiteengezet (uiterlijk in november 2017).

Het gehele bericht (inclusief rapport) is hier te vinden.

Bron; ggznederland.nl

Dit bericht is 5047 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail