Aantal IPS-trajecten per organisatie stijgt

Facebooktwitterlinkedinmail

27 oktober 2023 –  Onlangs is het landelijk rapport Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 2 2023 verschenen. Dit is het derde rapport dat voortkomt uit de Werkmonitor Hoofdzaak Werk.

IPS is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. IPS werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden.

Mensen met een ernstige psychische aandoening die behandeling en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van een IPS-traject om hun werk te behouden.

Werk hebben helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.

De resultaten 
Dit rapport over kwartaal 2 van 2023 bevat de resultaten van de IPS-trajecten van 26 van de 29 ggz-organisaties, verdeeld over 30 arbeidsmarktregio’s, die IPS aanbieden. Samengevat leverde dit de volgende informatie op:

  • In kwartaal 2 van 2023 zijn er 3679 lopende IPS-trajecten, waarvan 949 IPS-trajecten zijn gestart en 394 IPS-trajecten zijn beëindigd.
  • Het gemiddeld aantal IPS-trajecten per organisatie is in kwartaal 2 van 2023 sterk gestegen ten opzichte van kwartaal 1 van 2023.
  • In kwartaal 2 van 2023 heeft 36,1% van de cliënten met een lopend IPS-traject een betaalde baan en heeft 31,8% een duurzame betaalde baan gevonden. Het percentage cliënten met betaald werk is licht gedaald en het percentage cliënten met duurzaam betaald werk is licht gestegen ten opzichte van kwartaal 1 van 2023.
  • Er zijn minder IPS-trajecten beëindigd met op dat moment werk of opleiding voor de cliënt dan zonder op dat moment werk of opleiding voor de cliënt.

Dashboard in ontwikkeling 
Momenteel werken AKWA ggz en Kenniscentrum Phrenos aan een dashboard waarop de cijfers van Werkmonitor Hoofdzaak Werk toegankelijk gemaakt zullen worden. Zodra dit dashboard toegankelijk is, zullen we hierover berichten.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

 

Dit bericht is 1094 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail