MIND start landelijke petitie – Stop nu met bezuinigingen jeugdzorg!

Facebooktwitterlinkedinmail

21 januari 2022 – MIND is een petitie gestart ‘Stop nu met bezuinigen op de jeugdzorg.’ Uit het debat over het regeerakkoord op woensdag 19 januari blijkt dat het nieuwe kabinet niet van plan is de in het reageerakkoord opgenomen bezuinigingen van tafel te halen, zelfs niet na een motie van vrijwel de gehele oppositie. MIND vindt dit onaanvaardbaar. Evenals de plannen om een eigen bijdrage in de jeugdzorg te gaan vragen en de behandelduur in te korten.

MIND start, mede namens lidorganisatie ExpEx, de petitie op 21 januari om te laten zien hoe Nederland hierover denkt. De petitie wordt onder andere gesteund door de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse ggz, de Samenwerkende GezondheidsFondsen, de Hersenstichting, het Nederlandse Instituut van Psychologen, de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen, AJN Jeugdartsen Nederland, 113 Zelfmoordpreventie en FNO Zorg voor Kansen.

Ondanks breed verzet van de gehele oppositie in de Tweede Kamer, handhaaft de regering de voorgenomen bezuiniging van € 500 miljoen per 2025 op de jeugdzorg. Deze 500 miljoen wordt toegevoegd aan de huidige besparingen die oplopen tot € 1 miljard. Het kabinet overweegt hierbij ook een eigen bijdrage en inkorting van de behandelduur. En dit in een tijd waarin de behoefte aan jeugdzorg alleen maar toeneemt. Uit cijfers van het CBS hebben 380.000 jongeren in de leeftijd tot 23 jaar in de eerste helft van 2021 jeugdzorg ontvangen. Het overgrote deel (89%) ontvangt jeugdhulp. Wij verwachten dat de vraag door het aanhouden van de pandemie alleen nog maar zal toenemen.

 Grote gevolgen voor jongeren in nood

Wanneer het kabinet de plannen doorvoert, komt de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg ernstig onder druk te staan. Juist nu de psychische klachten onder jongeren toenemen en de vraag naar zorg groter wordt. Door het inkorten van de behandelduur, krijgen jongeren niet de zorg die zij nodig hebben. Een gedwongen eigen bijdrage maakt de zorg meer bureaucratisch en belemmert de toegang. Gezinnen met minder financiële draagkracht gaan noodgedwongen de zorg mijden. Met alle gevolgen van dien. Wij verwachten dat wachttijden in de jeugd ggz verder zullen oplopen wat leidt tot meer crisissituaties, suïcidaliteit en gedwongen opnames. Meer kinderen en jongeren zullen opgroeien in onveiligheid en in toenemende mate ernstig psychisch lijden.

Wij accepteren dit niet

We hebben in Nederland een enorme opgave om de jeugdzorg te verbeteren. Om tijdige en passende zorg voor kind en gezin te realiseren, zullen we juist moeten investeren in deze transitie.  MIND is de petitie ‘Stop nu met bezuinigen op de jeugdzorg’ online gestart via haar website www.wijzijnmind.nl. De petitie wordt al door diverse organisaties gesteund. De komende weken staat de petitie voor iedereen open om hem te ondertekenen. De ondertekende petitie zullen we vervolgens dit voorjaar aanbieden aan staatssecretaris Van Ooijen van Jeugd en Preventie.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1846 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail