Aanbieding petitie – Stop de bezuinigingen in de langdurige zorg!

Facebooktwitterlinkedinmail
 petitiezorgmei2016, bezuinigingen, petitie
25 mei 2016 – Op dinsdag 24 mei waren cliënten(raden), medewerkers en LOC Zeggenschap in zorg in de Tweede Kamer. Zij mochten een petitie aanbieden aan leden van de Tweede Kamer. In deze petitie roepen de ruim 17.000 ondertekenaars op om de bezuiniging van 500 miljoen op de langdurige zorg te schrappen.Veel Kamerleden aanwezig

Bij de aanbieding waren zeven Kamerleden aanwezig van verschillende partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid dat gevoerd wordt in de langdurige zorg. En daarmee ook voor de bezuiniging van 500 miljoen die gepland staat voor 2017. In een eerder debat uitten verschillende Kamerleden al hun zorgen over deze bezuiniging. De petitie die LOC is gestart, onderstreept deze zorgen nogmaals.

Vanuit de cliënten en medewerkers werden er verschillende korte boodschappen verwoord. Hiermee wilden ze aangeven waarom ze bij de aanbieding aanwezig waren.

Reacties van cliënten en medewerkers

Kitty Steltenpool-Visser, lid van de Centrale Cliëntenraad van zorginstelling de Omring, uitte haar zorgen over de basiszorg die binnen de instelling wordt geboden. Door eerdere bezuinigingen is de instelling efficiënter gaan werken, maar een extra bezuiniging zal de kwaliteit van zorg aantasten: “De ondergrens is bereikt. Wij willen niet meewerken aan de afbraak van de zorg voor onze ouderen.”

Ook vanuit de medewerkers was het signaal duidelijk. Ingrid Sluymer, werkzaam bij Careyn, vertelde over de hoge werkdruk die werknemers nu al ervaren. Zij besteden lange diensten aan de cliënten en moeten buiten werktijd de administratie nog bijwerken. Daar komen zij tijdens de dienst niet aan toe: “Ik werk nu veertig jaar in de zorg en heb nog nooit zoveel druk op de kwaliteit van zorg gezien.”

Henny van der Valk heeft vorig jaar al succesvol actie gevoerd om mensen thuis te laten wonen met zorg. Zij dreigden, na een eerdere verhuizing, weer terug naar een instelling te moeten. Nu benoemde Henny de onzekerheid die er bij cliënten en medewerkers heerst over de bezuiniging: “We denken teveel na over het inrichten van systemen en de financiering ervan, terwijl we onze aandacht moeten richten op de mensen die zorg krijgen en mensen die zorg verlenen.”

Volgende week meer bekend over bezuiniging

De Kamerleden hebben van de aanbieders alle handtekeningen in ontvangst genomen. Deze hebben aangegeven de signalen serieus te nemen en verwachten volgende week een brief van staatssecretaris Van Rijn. Met deze brief wordt bekend in hoeverre de geplande bezuiniging doorgaat.

Met de petitie vragen de aanbieders en ondertekenaars om de bezuiniging voor volgend jaar te schrappen. Als we samen willen werken aan het realiseren van waarde-volle zorg moet hier ook voldoende geld voor beschikbaar zijn. Zolang we niet de basiszorg kunnen garanderen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGz, kan er niet nog meer geld worden geschrapt.

LOC Zeggenschap in zorg is deze petitie gestart omdat ze vanuit veel cliëntenraden veel signalen ontving dat ze bezorgd waren over de kwaliteit van zorg binnen de zorgorganisaties. Cliëntenraden willen graag samen met cliënten, naasten, medewerkers en bestuurders werken aan waarde-volle zorg. Zorg die doet wat er voor mensen toe doet.  Maar daar moet wel voldoende geld tegenover staan.

Met het vrijgekomen geld willen de ondertekenaars dat er wordt geïnvesteerd in (bij)scholing van medewerkers, tijd en aandacht voor cliënten en activiteiten die cliënten graag zelf willen ondernemen. Door dit mogelijk te maken, kunnen mensen het leven leiden, zoals zij zelf wensen. Daarmee werken we aan het realiseren van waarde-volle zorg.

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 2178 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail