Jeugdhulp in regio Alkmaar onder druk

Facebooktwitterlinkedinmail

19 oktober 2017 – Voor veel kinderen, jeugdigen en hun gezinnen in de regio Alkmaar is het onzeker of er vanaf 2018 nog specialistische jeugdhulp geboden kan worden. De tarieven die de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar biedt maakt het jeugdhulpaanbieders vrijwel onmogelijk om passende zorg te bieden.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, en sluiten contracten af met jeugdhulpaanbieders. Zij kopen hiermee zorg in om hun burgers te voorzien van goede hulp. Voor de jeugdhulp vanaf 2018 heeft de Regio Alkmaar eenzijdig nieuwe tarieven vastgesteld.

Tarieven dalen met tientallen procenten

Regio Alkmaar heeft een forse tariefsverlaging doorgevoerd waardoor de tarieven met tientallen procenten lager uitkomen dan het advies van de eigen koepelvereniging, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de specialistische jeugdzorg is de daling zelfs gemiddeld –29%. De regio Alkmaar behoort hiermee tot één van drie regio’s in Nederland met de laagste tarieven. Deze tarieven zijn niet toereikend waardoor het bieden van goede jeugdhulp simpelweg onhaalbaar wordt. De regio Alkmaar gaat onder andere voorbij aan de kosten die aan de inzet van gekwalificeerd personeel zijn verbonden, maar ook aan de juiste samenstelling van deskundig personeel en de kosten die een efficiënte organisatie van jeugdhulp met zich meebrengt.

Helaas blijkt uit de tariefstelling in de regio Alkmaar dat hier vanuit de verantwoordelijke gemeenten onvoldoende belang aan gehecht wordt. Dat is zeer alarmerend. De kwaliteit komt nu zozeer onder druk te staan dat het de vraag is of de specialistische jeugdhulp zoals we die kennen in deze regio kan blijven bestaan.

Omvang van het probleem

Een flink aantal jeugdhulpaanbieders heeft geprobeerd om met de regio Alkmaar tot een oplossing te komen. Vooralsnog zonder resultaat, de regio Alkmaar weigert in gesprek te gaan. De eenzijdig bepaalde tarieven worden gehandhaafd, ook al liggen deze ver onder de kostprijs van de aanbieders. Dit zorgt voor een spagaat. De huidige kwaliteit kan met deze tarieven onmogelijk geboden worden, maar de wettelijke kwaliteitsnormen worden gehandhaafd en getoetst door toezichthoudende instituten. De houding van de regio Alkmaar is opmerkelijk omdat landelijk, ook door staatssecretaris Van Rijn en de VNG, wordt afgeraden om onder de kostprijs aan te besteden. De Netwerkorganisatie heeft meerdere keren laten weten dat het tarief niet onderhandelbaar is. Ook dat is opmerkelijk omdat andere regio’s in het land dat wel doen om tot passende afspraken te kunnen komen.

Er zijn meerdere gemeenten aangesloten bij Netwerkorganisatie Regio Alkmaar. Het gaat om Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Dit probleem raakt zodoende niet enkele kinderen, maar duizenden gezinnen. Reden voor jeugdhulpaanbieders om de noodklok te luiden.

Iedereen heeft recht op goede zorg

De besturen van Triversum, GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan, Kenter Jeugdhulp en het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters in Noord Holland Noord West (De Koepel), vragen de gemeenten om het gesprek te openen, en een oplossing te zoeken voor alle kinderen, jeugdigen en hun ouders die specialistische jeugdzorg nodig hebben. Iedereen heeft immers recht op goede zorg en dat komt met de huidige gang van zaken zwaar onder druk te staan.

Bron: ggznhn.nl

 

Dit bericht is 3377 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail