MEE NL kritisch over wetswijziging voor ondersteuning bij Wlz-aanvraag

Facebooktwitterlinkedinmail

30 november 2021 – Minister De Jonge wil er met een wetswijziging voor zorgen dat cliëntondersteuning vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) beschikbaar wordt voor ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie. MEE NL is hier groot voorstander van, maar is ook kritisch op het huidige tekstvoorstel voor de wetsaanpassing.

Het aanvragen van een Wlz-indicatie is voor veel mensen erg ingewikkeld, zij kunnen daarom via de gemeente hulp inschakelen van een Wmo-cliëntondersteuner. Deze zijn daar echter niet altijd voldoende op toegerust, waardoor kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen. Ondersteuning door een Wlz clientondersteuner bij het aanvragen van een Wlz-indicatie is daarom van cruciaal belang. Wlz cliëntondersteuners hebben veel specifieke kennis van en ervaring met de Wlz. Hun inzet bij Wlz-indicaties leidt tot minder afwijzingen en tot een betere zorgkeuze.

De Tweede Kamer buigt zich over een belangrijke wetswijziging, die hiervoor een oplossing biedt. Cliëntondersteuning wordt volgens dit wetsvoorstel bekostigd vanuit de Wlz via de zorgkantoren. Als MEE NL zijn we hier groot voorstander van. We zijn wel kritisch op het huidige tekstvoorstel.

Dit zijn in het kort de punten van kritiek:

  • De toegang tot Wlz cliëntondersteuning bij een indicatieaanvraag is afhankelijk van de gemeente en het zorgkantoor. Dat kán en mág niet de bedoeling zijn.
  • Cliëntondersteuning is niet onafhankelijk als deze door de zorgkantoren zelf wordt uitgevoerd.
  • Wlz cliëntondersteuning is er alleen voor het zorgdomein. Daardoor kan de situatie ontstaan dat twee cliëntondersteuners betrokken zijn bij een cliënt: een vanuit de Wlz en een vanuit het gemeentelijk domein. Dit onderstreept de noodzaak van domeinoverstijgende ondersteuning, óók binnen de Wlz.

MEE NL heeft haar reactie op de wetswijziging verwoord in een brief aan de Tweede Kamercommissie VWS, die het onderwerp donderdag 2 december bespreekt.

Bron: mee.nl 

Dit bericht is 1763 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail