meermalen visie, movisie

21 januari 2021 – Vers van de pers: een nieuwe meerjarenstrategie van Movisie voor de komende vijf jaar. Bestuurder Janny Bakker licht aan de hand van drie vragen toe wat de aanleiding is, waar voor haar de kern zit en wat de belangrijkste doelen zijn. 1. Waarom een meerjarenstrategie? ‘Er is alle aanleiding voor een…

23 januari 2018 – De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in). Het aanvragen van zorg en ondersteuning is vaak een moeizaam proces. 42% van de…

10 november 2015 – Op 31 oktober sloot de petitie om financiering en ondersteuning van cliëntenraden vast te leggen in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Er zijn ruim 500 ondertekenaars van de petitie binnen gekomen. Dit is een sterk signaal vanuit cliënten(raden) en ondersteuners om de ondersteuning aan cliëntenraden nu eindelijk goed te…