Tweede Kamer: van vrijblijvendheid naar concrete verbetering jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail

1 december 2021 –  Op maandag 29 november behandelde de Tweede Kamer in een Wetgevingsoverleg de onderdelen Jeugdhulp uit de begrotingen van het ministerie van VWS en J&V. Tien partijen gingen met demissionair bewindspersonen Paul Blokhuis (staatssecretaris VWS) en Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming) in debat over het bereik van de jeugdhulp, overbehandeling van lichte problematiek ten koste van zwaardere jeugdhulp en jeugd-ggz, toegang van jongeren met een psychische aandoening tot de Wlz, gesloten jeugdhulp, uithuisplaatsing, preventie, de zorgarbeidsmarkt en de reikwijdte van de huidige gesprekken voor een Hervormingsagenda Jeugdhulp.

Weg van vrijblijvendheid
Drie van de vijf partijen die samenwerken aan de Hervormingsagenda Jeugdhulp hadden vooraf een brief gestuurd aan de Kamer. Daarin lieten cliëntorganisaties, zorgprofessionals en werkgevers weten welke kaders binnen de agenda centraal moeten staan. De Kamer is benieuwd naar de breedte van de afspraken die daarin gemaakt gaan worden, maar geeft in elk geval mee dat landelijke afspraken met gemeenten die de Jeugdwet uitvoeren vaak te vrijblijvend zijn. Afdwingbare afspraken worden wenselijk geacht, en actie is urgent. Demissionair staatssecretaris Blokhuis wijst op diverse wetsvoorstellen op de Kameragenda die hieraan bijdragen.

Toegang voor jeugdigen met een psychische aandoening tot de Wlz
De samenwerkende Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stuurden een aanvullende brief. Naast opmerkingen over het helpen beëindigen van gesloten jeugdhulp en het verbeteren van de jeugdbescherming staat daarin een pleidooi om jeugdigen met een psychische aandoening toch toegang tot de Wlz te verlenen.

De Nederlandse ggz vindt dat als deze jongeren aan de eisen van de Wlz voldoen, ze niet op grond van hun leeftijd mogen worden uitgesloten. Bovendien kan een Wlz-indicatie helpen voor rust, regie en structuur in een behandeling. Blokhuis gaf eerder aan dat hij na een grondige afweging dat niet verantwoord vindt. Kamerlid Fonda Sahla van D66 bevroeg hem daarover en diende uiteindelijk een motie in om te laten onderzoeken welke barrières er zijn voor toegang en deze waar mogelijk te verhelpen.

Overige opvallende ggz-gerelateerde punten uit dit debat

  • Blokhuis had geen cijfers paraat over hoeveel traumatherapie beschikbaar is in Nederland. Hij komt daar in een aparte brief op terug;
  • Peter Kwint (SP) diende moties in om de caseload van jeugdbeschermers te verminderen en verzoekt om via een ministeriële regeling de regeldruk tegen te gaan. Beide moties zijn ontraden;
  • Daan de Neef (VVD) diende een motie in over bewezen effectiviteit van jeugdhulp. Hij vraagt in de Hervormingsagenda te onderzoeken hoe standaarden bewaakt kunnen worden, zoals dat bijvoorbeeld bij Akwa ggz gebeurt (oordeel kamer). Hij vraagt ook om ‘meebeslissen’ een plek te geven bij ingrijpende behandelingen in jeugdhulp en jeugd-ggz;
  • Vicky Maaijer (PVV) vraagt per motie om bovenregionale samenwerking in de inkoop van jeugdzorg te organiseren (oordeel kamer);
  • René Peters (CDA) diende onder andere moties in over het afbakenen van de reikwijdte van de jeugdzorg (oordeel kamer), het stoppen van gesloten jeugdhulp (oordeel kamer) en het beëindigen van het vergoeden van niet-effectieve behandelingen (oordeel kamer);
  • Lisa Westerveld (GroenLinks) diende een motie in over de wettelijke verplichting in de jeugdwet voor de VIR (Verwijsindex Risicojongeren). Ze verzoekt de VIR uit de Jeugdwet te schrappen, en daar waar het nog wel plaatsvindt de privacy te waarborgen. Blokhuis ontraadt dit omdat er volgens hem nog geen alternatief aanwezig is;
  • Don Ceder (ChristenUnie) diende een motie in die stelt dat maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd moeten worden getoetst op uitvoerbaarheid vanuit het oogpunt van cliënten en gezinnen zelf;
  • Fonda Sahla (D66) diende naast de motie over toegang tot de Wlz ook een motie in over inzicht op de wachttijden. Ze verzoekt of er normen gevormd kunnen worden (in de geest van de Treeknormen in de Zvw). Blokhuis laat het oordeel aan de Kamer;
  • Sylvana Simons (Bij1) brengt opnieuw een motie in om extra geld voor jeugdzorg te oormerken. Deze discussie is al gevoerd en de motie is door Blokhuis ontraden, omdat hij geld, dat via het gemeentefonds wordt aangeboden, naar eigen zeggen niet kan oormerken.

De ingediende moties zijn terug te lezen.

Over de moties wordt komende week gestemd; over amendementen en de begrotingswetten zelf wordt vóór het kerstreces gestemd. Kijk het volledige debat terug.

Lees ook het verslag van Jeugdzorg Nederland.

Dit bericht is 1694 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail