Kostenonderzoek Wet Langdurige Zorg (Wlz) van start

Facebooktwitterlinkedinmail

11 augustus 2017 – Zoals eerder vermeld start de NZa in september met een kostenonderzoek naar de langdurige zorg (Wlz). Alle zorgaanbieders die op grond van de Wlz zorg leveren doen mee met dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats van 4 september tot en met 16 oktober en wordt uitgevoerd door KPMG Plexus. Het kostenonderzoek brengt in kaart welke zorg aan cliënten geleverd wordt en wat deze zorg kost.

Waarom een kostenonderzoek? 

Sinds de invoering van de zorgzwaartepakketten in 2009 zijn de tarieven voor alle prestaties in de ggz, de ghz en vv niet meer opnieuw berekend, maar alleen geïndexeerd. Er is sindsdien echter veel gebeurd. Er zijn nieuwe prestaties en leveringsvormen bijgekomen, maar er zijn ook prestaties geschrapt. Daarnaast is per 2015 de AWBZ vervangen door de Wlz. En, ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, bieden veel ggz-aanbieders op een andere manier zorg dan zij voorheen deden. Vanwege de vele veranderingen de afgelopen jaren wil de NZa meer inzicht krijgen in de kosten die ggz-aanbieders maken om zorg te leveren. Daarna stelt de NZa de nieuwe tarieven per ZZP vast voor 2019 en verder.

Pilot

Zeven ggz-aanbieders werken mee aan de pilot met de door KPMG Plexus ontwikkelde vragenlijst. Deze pilot wordt samen met de aanbieders en brancheorganisaties geevalueerd, waarna de definitieve vragenlijst voor het onderzoek wordt samengesteld.

Ondersteuning tijdens het onderzoek 

De NZa organiseert veel online ondersteuning tijdens het kostenonderzoek. Zie hiervoor de brief in de bijlage. Tevens zal KPMG regionale informatiebijeenkomsten organiseren. Indien u daar naartoe wilt, moet u zich opgeven (zie GGZ Connect en de bijlage in de brief van de NZa).

Dit bericht is 3272 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail