GGZ Opweg: Professioneel vervoer GGZ cliënten in crisis

Facebooktwitterlinkedinmail

6 maart 2018 – Mensen met verward gedrag die overlast veroorzaken in de directe woonomgeving of in de buurt. Politieagenten die moeten optreden en eigenlijk niet weten hoe ze om moeten gaan met psychiatrische patiënten. Ambulancediensten die overwerk maken door het vervoer van deze mensen. Een actueel thema waar Remco van Rijk, psychiatrisch verpleegkundige, en commercieel partner Tijn Koomen een antwoord op hebben gevonden: GGZ Opweg. Dit staat te lezen op de website De Stad Amersfoort.

Er is de laatste tijd veel reuring in de media en anderszins over verwarde personen in het publieke landschap. Rijksoverheid, politie, GGD en gemeenten hebben geregeld overleg over een sluitende aanpak voor deze doelgroep. Afdelingen voor langdurig verblijf worden bijvoorbeeld gesloten en de bewoners die zich veilig waanden op het ziekenhuisterrein worden geacht op een flatje in een woonwijk te gaan leven. En dat kan wel eens misgaan waardoor ze in een crisisopvang belanden, constateren de twee ondernemers.

Professioneel 

“Met GGZ Opweg vervoeren wij deze personen op een humane, niet stigmatiserende en professionele manier. Dit was voorheen alleen voorbehouden aan de politie. Maar die doen dat sinds begin dit jaar niet meer omdat dat niet hun taak is, vinden ze. Dan moet het met een ambulance, maar die is ook niet altijd meteen beschikbaar. En andere ritten zoals bij een ongeval hebben voorrang,” legt Remco uit. “Daarbij kan de inzet van politie en een grote gele RAV-ambulance voor de deur de onrust bij de patiënt juist vergroten,” voegt Tijn toe.

Acute fase GGZ

Opweg rijdt daarom met een aangepast, neutraal wit voertuig, comfortabel ingericht met getinte ramen en zonder alle apparatuur, die wel in een reguliere ambulance aanwezig is, en met de expertise over de geestelijke gezondheidszorg van het personeel, dat geen uniform draagt en meerijdt. Alleen een klein logo op de zijkant verraadt het bedrijf dat de rit uitvoert. Volgens Remco moet de bus er zo saai mogelijk uitzien om overbodige prikkels en escalatie te voorkomen. De verzoeken om hulp zijn zeer divers, zegt hij. “Het gaat niet alleen om ritten in een acute fase waarbij psychiatrische problematiek wordt geconstateerd en iemand meteen naar een kliniek moet. We doen ook inter- of intraklinische overplaatsingen tussen instellingen of halen personen op met een psychiatrische kwetsbaarheid die weg zijn gelopen, maar door een bevel van de rechter verplicht moeten worden opgenomen. Dat we dan met deze wagen voor komen rijden neemt vaak op voorhand veel spanning van de situatie weg.”

Pioniers GGZ

GGZ Opweg is volgens de twee initiatiefnemers een redelijk nieuw en uniek fenomeen in Nederland wat betreft deze vorm van vervoer. Ze zijn pioniers in de aanpak van deze problematiek. “Jaarlijks zijn er duizenden vervoersmeldingen. En eigenlijk zijn ambulances daarvoor niet bedoeld. Daarbij rijden die na zessen niet meer buiten de regio in verband met de vervoerscapaciteit en beschikbaarheid. Ook heeft het geen prioriteit. Vanaf het moment dat wij operationeel zijn is het druk bij ons, dag en nacht. We hebben veel positieve reacties van zowel instellingen als cliënten zelf. Een passagier schreef ons: ‘Fijn dat ik zo vervoerd ben. Een stuk veiliger en prettiger. Ik wist niet dat dit ook op deze manier kon’.” Ze hebben nu twee Mercedesbussen, maar binnenkort komt er weer een bij om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, constateren Remco en Tijn tevreden.

Bron: De Stad Amersfoort

Dit bericht is 4971 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail