UNICEF: Nederlandse jongeren missen aandacht voor mentale gezondheid op school

Facebooktwitterlinkedinmail

19 mei 2023 – De helft van de jongeren in Nederland merkt niets van aandacht voor mentale gezondheid op school, terwijl bijna alle jongeren zeggen daar wel behoefte aan te hebben. Ook weet ruim een kwart van de jongeren niet waar ze terecht kunnen bij mentale problemen. Dat blijkt uit een vandaag  gepubliceerde peiling van UNICEF Nederland.

UNICEF Nederland vroeg jongeren van 10-18 jaar naar hun ervaringen met mentale gezondheid op school. Maar liefst de helft van de ondervraagde jongeren geeft aan dat er geen aandacht is voor mentale gezondheid op school of dat zij niet weten of hun school hier aandacht aan besteedt. En dat terwijl 91 procent zegt het belangrijk te vinden dat er op school aandacht is voor mentale gezondheid. “Het veel bespreken van onderwerpen zoals mentale gezondheid zou het een minder taboe-onderwerp maken”, zegt een van de ondervraagde jongeren, “dat zou denk ik helpen met het voorkomen van of helpen met mentale problemen”. Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim een kwart van de Nederlandse jongeren niet weet waar ze terecht kunnen op school als ze mentale problemen ervaren.

De uitkomsten van de representatieve peiling zijn opvallend omdat het ministerie van OCW in de meest recente voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs stelt dat het overgrote deel van de scholen maatregelen neemt op het vlak van welbevinden.

Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: “De antwoorden van de jongeren laten zien dat er nog veel moet gebeuren om jongeren goed te ondersteunen met mentale uitdagingen. Scholen spelen daarbij een cruciale rol. Neem sociale en emotionele vaardigheden daarom op in het curriculum.”

Er zijn ook positieve onderzoeksuitkomsten: 86 procent van de jongeren geeft aan dat leerkrachten ‘soms tot vaak’ vragen hoe het met ze gaat. Zo zegt een jongere: “We beginnen de dag met de vraag hoe je je voelt. En dan mag je daarover vertellen als je wilt”.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn extra belangrijk nu uit diverse rapporten blijkt dat de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland, achteruitgaat. Uit het UNICEF-rapport The State of the World’s Children 2021 blijkt dat in heel Europa gemiddeld 16,3 procent van de jongeren een psychische aandoening heeft, wereldwijd is dat 13 procent. In Nederland is dit aantal hoger: naar schatting heeft bijna één op de vijf Nederlandse jongeren een psychische aandoening.

Uit het onderzoek Geluk onder Druk (2020) dat UNICEF Nederland heeft laten uitvoeren blijkt dat bijna 1 op de 3 jongeren van 12 tot en met 16 jaar regelmatig druk ervaart om aan hun eigen verwachtingen te voldoen, of aan die van anderen zoals ouders en docenten. Dit wordt bevestigd door het HBSC-onderzoek, waaruit blijkt dat de druk door schoolwerk in 20 jaar verdriedubbeld is. In 2001 gaf slechts 16 procent van de jongeren in het voortgezet onderwijs aan dat zij (nogal) veel druk ervaren door schoolwerk. In 2021 liep dit op tot 45 procent.

Afgelopen dinsdag bood een grote groep (jongeren)organisaties, waaronder UNICEF Nederland, een petitie aan in de Tweede Kamer met de oproep om sociaal en emotionele vaardigheden op te nemen in het schoolcurriculum.

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 1519 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail