RCT, ECT, elektroconvulsietherapie

10 november 2022 –  Ketamine is een relatief nieuwe behandelmogelijkheid voor therapieresistente depressie, met veelbelovende effecten.  Electroconvulsietherapie (ECT) is de standaard bij therapieresistente depressie, maar deze behandeling wordt relatief weinig toegepast vanwege het stigma en  de zorgen over bijwerkingen. De rol van ketamine bij de behandeling van therapieresistente depressie ten opzichte van ECT was nog…

OCD, OCDnet.nl

8 november 2021 –  Een injectie met ketamine verlaagt snel de symptomen van Obsessieve-Compulsieve Stoornis (OCS). Zo vonden Amerikaanse onderzoekers. De bevindingen deden zij aan de hand van een dierstudie met muizen. OCS is beter bekend onder de Engelse afkorting OCD. Het omvat een breed scala aan angststoornissen die worden gekenmerkt door terugkerende, ongewenste gedachten (obsessies)…

suïcidale gedachten, dementie, mentale gezondheid, seksueel geweld, eenzaam, mentale gezondheid jongeren, eenzaam, CBS, PTSS, eenzaamheid, psychotherapie, ketamine, depressie, anorexia, coronacrisis, coachingssessies, eenzaamheid, stay fine

5 maart 2021 – Depressie bij jongeren komt veel voor en wordt in verband gebracht met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Hoewel intraveneuze ketamine werkzaamheid heeft getoond bij therapieresistente depressie bij volwassenen, is de werkzaamheid bij pediatrische populaties onbekend. De onderzoekers voerden een placebo gecontroleerde studie uit naar de veiligheid en werkzaamheid van ketamine bij jongeren…

8 oktober 2019 – Na een daling tussen 2013 en 2017 steeg het aandeel van xtc-intoxicaties op EHBO-posten in 2018. De bijdrage van ketamine aan het totaal aantal incidenten op EHBO-posten en bij ambulancediensten vervijfvoudigde in zes jaar tijd. Dit blijkt uit de Monitor Drugsincidenten (MDI) 2018 die vandaag is gepubliceerd, samen met een Factsheet over…

21 maart 2018 – Depressie is op weg de aandoening te worden die wereldwijd de grootste ziektelast veroorzaakt. De geregistreerde antidepressiva zijn weliswaar effectief, maar het effect laat lang op zich wachten en is bescheiden in omvang [1] zo meldt dejongepsychiater.nl Inmiddels is duidelijk dat intraveneuze ketamine op de korte termijn een krachtig en snel…

16 april 2017 – Medische specialisten pleiten voor meer onderzoek naar het gebruik van ketamine als middel tegen depressies. Het medisch tijdschrift The Lancet Psychiatry heeft hierover een publicatie opgenomen in zijn nieuwste uitgave. Ketamine is in de hippische wereld vooral bekend als verdovingsmiddel voor paarden. Daarnaast is het middel ook bekend als ‘partydrug’. Narcosemiddel en…