Kamer neemt motie aan over realisatie landelijk netwerk zelfregiecentra

Facebooktwitterlinkedinmail

25 mei 2023 –  Eind april debatteerde de Tweede Kamer over de ggz. Daarin vroegen meerdere Kamerleden om haast te maken met de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra. PvdA Kamerlid Mohandis diende hierover een motie in, samen met VVD, D66, ChristenUnie en Groen Links. Deze motie is deze week door de Tweede Kamer unaniem (150 stemmen) aangenomen.

Een mooi succes na het werkbezoek dat MIND organiseerde samen met zelfregiecentrum Kompassie in Den Haag waar de Kamerleden met eigen ogen zagen en hoorden welke toegevoegde waarde deze zelfregiecentra bieden aan mensen met psychische problemen.

Plan van aanpak gevraagd om tot landelijk dekkend netwerk te komen
De ingediende motie wijst erop dat ‘laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelorganisaties (ZHO’s) ervoor  zorgen dat mensen laagdrempelig en dicht bij huis in de eigen omgeving aan herstel kunnen werken.’ In het Integraal Zorgakkoord staat opgenomen dat het huidige aanbod laagdrempelige steunpunten in Nederland zoals zelfregie- en herstelorganisaties moet uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk. Met de motie verzoeken de Kamerleden de regering om ‘voor de begrotingsbehandeling voor 2024 een concrete aanpak te sturen hoe stapsgewijs tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten gekomen gaat worden en daarbij tevens de Kamer te informeren over het tijdspad en financiering voor deze laagdrempelige steunpunten.’

Andere aangenomen moties
Ook andere relevante moties over de ggz zijn aangenomen. In de aangenomen motie van Lisa Westerveld (Groen Links) en Joba van den Berg (VVD) vragen zij om heldere kaders voor de inventarisatie van vraag en aanbod in de zorg. Elke regio is bezig om de cruciale zorg in kaart te brengen om zo te kunnen zien of de ggz voldoende aanbod heeft. Echter elke regio doet dit op andere wijze waardoor de vergelijking moeilijk wordt. In de motie wordt gevraagd om ieder geval de hoogcomplexe en specialistische ggz-zorg onder cruciale zorg te scharen. Alle moties en de stemmingen zijn hier te lezen.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 847 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail