Jongeren met mentale problemen willen Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

Facebooktwitterlinkedinmail

22 juni 2021 – Jongeren met mentale problemen trekken vandaag stevig aan de bel in Den Haag. Verenigd in Team GeestKracht (een panel van jongvolwassen ervaringsdeskundigen van FNO-programma GeestKracht) geven ze aan dat ze, door de mentale problemen die ze ervaren, vastlopen in onze samenleving en tussen wal en schip vallen. Ze kunnen niet meer naar school, geen (passend) werk vinden of niet op zichzelf wonen.

Vanuit de wetenschap dat ook bij psychische klachten geldt: voorkomen is beter dan genezen pleit Team GeestKracht voor de komst van een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Met het overhandigen van een petitie vanmiddag aan de leden van de Tweede Kamercommissie VWS roept Team GeestKracht Tweede Kamerleden én het toekomstig kabinet op aan de slag te gaan met zo’n preventieakkoord. Vandaag vindt het Tweede Kamerdebat Jeugdbeleid plaats.

Noaz (21) voorzitter Team GeestKracht en ervaringsdeskundige (op zijn zeventiende kreeg hij burn-out-klachten toen hij op het mbo zat): “Het is raar dat er sinds 2018 een Nationaal Preventieakkoord is maar dat daarin geen aandacht is voor jongeren met mentale problemen. Dat is een gemiste kans. Gezondheid gaat ook over mentaal welzijn en niet alleen over lichamelijk welzijn. We hopen dat ons geluid goed doorkomt. Het gaat om een grote groep jongeren die mentaal in de knel komt. Dat moeten we willen voorkomen.”

Urgentie is hoog
Ongeveer 840.000 jongvolwassenen in Nederland zijn psychisch kwetsbaar door een trauma, angsten, verslaving, depressie, dwang- of eetstoornis. De lockdownperiode tijdens de coronacrisis heeft daarbij ook nog eens grote impact op het ontstaan of verergeren van deze mentale klachten. De gevolgen zijn groot; de gemiddelde wachttijd in de jeugdzorg is opgelopen tot maar liefst 10 maanden. En het aantal crisismeldingen steeg in de coronaperiode met 30 tot 60%.

Veel van deze groep vallen tussen wal en schip omdat de schotten in de zorg en de systeemovergangen niet aansluiten bij hun leefwereld en specifieke problematiek. Het gaat bijvoorbeeld om jongvolwassenen met een praktische opleiding, migratieachtergrond, ernstige psychische aandoening, combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking (LVB), uit de gesloten jeugdzorg, met een langdurige psychische aandoening, jonge statushouders, dak- en thuisloze jongvolwassenen, jongvolwassenen in conflict met de wet en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen.

Noaz: “Het is de hoogste tijd om de mentale gezondheid en kracht van jongvolwassenen serieus te nemen en krachten te bundelen. En om te investeren in mentale gezondheid via laagdrempelige hulp, in de klas en op de werkvloer, de drie bouwstenen van het Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid.”

86% durft in sollicitatiegesprek niet te beginnen over hun psychische klachten 
86% Van de kwetsbare jongeren durft tijdens een sollicitatiegesprek niet te beginnen over hun psychische klachten. En 89% geeft aan op school meer te willen leren over mentale gezondheid. Dit blijkt uit een poll (5.000 respondenten) die medio juni is uitgezet op enkele Instagram-accounts en andere sociale kanalen die veel door jongeren met mentale problemen worden gevolgd (meer resultaten in de bijlage).< Breed gedragen
De door Team GeestKracht geïnitieerde petitie en de vanmiddag ook te overhandigen position paper worden breed gedragen en ondertekend door Young in Prison, Stichting SAMAH, Labyrint-In Perspectief, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Nationale Jeugdraad, Stichting ExpEx, MIND, @ease en JongPIT.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2251 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail