Jeugdhulp na twee jaar nog niet op orde

Facebooktwitterlinkedinmail

29 december 2016 – Het nieuwe jeugdstelsel dat in 2015 in werking trad, werkt niet goed genoeg. Kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen aan tegen verschillende drempels. De meeste klachten gaan over onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeizaam hulp aanvragen en krijgen.

De Monitor Transitie Jeugd verzamelde in 2015 en 2016 ruim duizend meldingen over knelpunten in de jeugdhulp. In de laatste jaarrapportage staan de klachten en aanbevelingen op een rijtje.

Informatievoorziening hapert
Twee derde van de melders weet niet waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen. Ruim driekwart weet niet hoe de hulp aangevraagd moet worden. Uit verdiepend onderzoek en tips van de melders blijkt dat onafhankelijke cliëntondersteuning daarbij echt nodig is. Veel meldingen gingen over het tekortschieten van de informatievoorziening over jeugdhulp.

Niet gehoord
Ruim de helft van de melders laat weten zich niet prettig te voelen bij de wijze waarop er met hen wordt gepraat. Zij voelen zich niet gehoord, met als gevolg dat zij niet de meest passende zorg en ondersteuning krijgen aangeboden. Daarnaast duurt de toewijzingsprocedure voor de hulp te lang. Andere meldingen gingen over privacy. Gemeenten gaan niet altijd zorgvuldig om met persoonlijke informatie: ze vragen meer gegevens dan nodig en gegevens worden zonder toestemming met andere instanties gedeeld.

Sluiting meldpunt Monitor Transitie Jeugd
Deze jaarrapportage is de laatste van de Monitor Transitie Jeugd. Het meldpunt op www.monitortransitiejeugd.nl is vanaf begin december gesloten. Ouders, jongeren en professionals die oplopen tegen problemen in de jeugdhulp kunnen terecht bij ouder- en cliëntorganisaties. Contactgegevens van deze organisaties zijn te vinden op de website van de Monitor.

Lokale actie
De knelpunten uit de Monitor Transitie Jeugd moeten op lokaal en regionaal niveau besproken en opgelost worden. Het is van belang om jongeren en ouders hierbij te betrekken. Dit is opgenomen in de Jeugdwet (art. 2.10) en de Wmo (art. 2.1.3 lid 3).

Lees hier de Rapportage Monitor Transitie Jeugd 2016 (Pdf)

Bron: zorgkrant.nl

Dit bericht is 3875 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail