Samengaan Jeugdautoriteit en NZa centraal in jaarplan

Facebooktwitterlinkedinmail

17 januari 2023 – Vandaag heeft de Jeugdautoriteit haar Jaarplan voor 2023 gepubliceerd. In het komende jaar werkt de Jeugdautoriteit aan doorontwikkeling van haar belangrijkste taken: vroegsignalering en toezicht, advies in casuïstiek, stelselonderzoek en kennisdeling. Dit doet de Jeugdautoriteit onder meer door het Early Warning System uit te breiden, (toezicht)gesprekken met jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpregio’s te intensiveren en onderzoek te doen naar verschillende jeugdhulpthema’s zoals gecombineerde aan­bieders en hoofd- en onderaannemerschap.

Ook meldt de Jeugdautoriteit in het jaarplan expliciet dat zij verwacht dat het wetsvoorstel Taken zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein (Stand van zaken jeugdzorg)in het eerste kwartaal van 2023 door de staatsecretaris van VWS naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Indien de Tweede Kamer akkoord gaat, wordt inwerkingtreding van de wet verwacht in de loop van 2024. In het wetsvoorstel worden de taken van de Jeugdautoriteit ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In aanloop naar dit wetsvoorstel en de daaruit voortvloeiende reorganisatie intensiveert de Jeugdautoriteit in 2023 de samenwerking met de NZa.

Lees meer over het jaarplan en download het document

Bron: persbericht

Dit bericht is 845 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail