Is FACT-jeugdteam oplossing voor psychische gezondheid zwerfjongeren?

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie , verward

14 december 2015 – Is een FACT jeugd team de oplossing voor het ontbreken van passende hulp aan zwerfjongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg? Drs. C. Poelen, psycholoog, werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie geeft op deze vraag antwoord op zwerfjongeren.nl.

Psychische problemen komen bij zwerfjongeren meer dan gemiddeld voor. Vanwege het ontbreken van inhoudelijk onderzoek is nog niet bekend welke hulp vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) effectief is. De beschikbare literatuur, professionals uit het werkveld en de jongeren zelf geven aan dat een FACT jeugd team over de benodigde werkzame factoren beschikt in het werken met deze kwetsbare doelgroep. Is het geen tijd dat we hier beleid op maken?

In vergelijking met niet dak- en thuisloze jongeren komen een depressieve stemming, angstklachten, agressief gedrag, paranoïde gedachten en een licht verstandelijke beperking meer dan gemiddeld voor. Daarnaast is veelal sprake van druggebruik en komen suïcide pogingen regelmatig voor. Al met al dus ernstige problematiek die behoorlijk invaliderend is voor jonge mensen die juist bezig zouden moeten zijn met hun ontwikkeling.

Vanwege het ontbreken van inhoudelijk onderzoek is niet bekend welke hulp vanuit de geestelijke gezondheidszorg effectief is. Een FACT benadering zou effectief kunnen zijn.

Uit onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat een FACT jeugd team aansluit bij de hulpbehoefte van zwerfjongeren. Belangrijke factoren zijn een outreachende aanpak, een multidisciplinaire werkwijze en de mogelijkheid om voor langere tijd betrokken te blijven. Ook is het belangrijk dat behandeling zich zowel richt op psychische problemen als ook op verslaving en praktische begeleiding gericht op diverse levensgebieden.

Conclusie De beschikbare literatuur, professionals uit het werkveld en de zwerfjongeren zelf geven aan dat een FACT jeugd team over de benodigde werkzame factoren beschikt in het werken met deze kwetsbare doelgroep.

Mijns inziens zullen zowel de gemeenten als de zorginstellingen verantwoordelijkheid moeten nemen om passende zorg te waarborgen. Onderzoek of FACT bij deze doelgroep wordt ingezet. Kijk ook naar de effectiviteit van deze zorg. En zorg ervoor dat deze jongeren niet vergeten worden!

Lees het uitgebreide artikel op: http://zwerfjongeren.nl/gezondheidsbevordering/fact-jeugdteam-ggz-oplossing-voor-zwerfjongeren/

Bron: zwerfjongeren.nl

Dit bericht is 2710 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail