4 december 2016 – De hulp aan thuiswonende psychiatrische patiënten stokt en loopt zelfs terug. “Er is aanleiding tot zorg”, staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het Trimbos-instituut. Dat zeggen ook de betrokken teams van psychologen en psychiaters. Het rapport, dat de NOS heeft ingezien, stelt dat de intensiteit en omvang van de…

18 december 2015 – Uit een onderzoek van ervaringsdeskundige experts in de GGz blijkt dat de nieuwe herstelgerichte zorg het meest aansluit bij hun behoeften. Herstelgerichte zorg gaat er vanuit dat iemand zelf, en dus op zijn eigen tempo, aan zijn herstel kan werken. De behoeften en wensen van de cliënten staan veel centraler dan…

14 december 2015 – Zeven cliëntenorganisaties roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om te investeren in een GGZ waarin herstelgericht werken de standaard is. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek naar de criteria die zorgverzekeraars zouden moeten hanteren bij de inkoop van optimale zorg voor ernstig zieke GGZ-cliënten. Woensdag 9 december werden de onderzoeksresultaten…

14 december 2015 – Is een FACT jeugd team de oplossing voor het ontbreken van passende hulp aan zwerfjongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg? Drs. C. Poelen, psycholoog, werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie geeft op deze vraag antwoord op zwerfjongeren.nl. Psychische problemen komen bij zwerfjongeren meer dan gemiddeld voor. Vanwege het ontbreken van inhoudelijk onderzoek is nog niet…

1 december 2015 – Er is te weinig intensieve zorg mogelijk voor patiënten met een ernstige psychische aandoening, zeker voor hen die op de rand van een crisis staan. Nic Vos de Wael van belangenorganisatie Landelijk Platform GGz ziet mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden, zo valt te lezen in zorgwelzijn. Voor ggz-patiënten die…