Opvang en onderwijs voor thuiszitters met autisme

Facebooktwitterlinkedinmail

8 augustus 2017 –  Marieke Stolte, moeder van een dochter met autisme, start in Culemborg een nieuwe opvang voor kinderen die door hun autisme niet naar school kunnen. Voor haar dochter en twaalf andere thuiszitter heeft zij Linawijs bedacht.  Het initiatief wordt met veel enthousiasme ontvangen, zo meldt de Gelderlander

Zeven  jaar geleden werd bij Lina Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) gediagnosticeerd. MCDD wordt beschouwd als een variant van het autisme. De kern van de problematiek ligt echter minder op het terrein van de sociale contacten; voor een kind met MCDD is vooral het reguleren van gedachten en emoties een probleem.
Lina is minder goed in staat haar innerlijke gemoedsgesteldheid in evenwicht te houden, kan minder goed met prikkels omgaan en kan geen goed onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid.

In overleg met de behandelaar en de leerkrachten van de school besloot Marieke, zelf leerkracht op een basisschool en verpleegkundige,  haar dochter een tijdje thuis te houden. Langzaamaan werd duidelijk dat terug naar school niet ging. Marieke bleef thuis en begeleidde en onderwees haar dochter fulltime. Toen ontstond het idee voor Linawijs.

Marieke wil Linawijs geen school noemen. “Om in ontwikkeling te komen hebben de kinderen  een andere aanpak nodig dan nu binnen het reguliere onderwijs wordt geboden. Klassikale lessen geven hen nog teveel prikkels en ook het methodisch leren geeft problemen. Zij hebben nu eerst één op één begeleiding nodig, kunnen nu alleen vanuit rust tot leren komen en hebben het nodig vanuit hun motivatie te werken. Daarbij hebben ze meer tijd en flexibiliteit nodig dan nu vanuit onderwijs, maar ook zorg geboden wordt” . Marieke: ” Wij geloven dat deze kinderen, eenmaal in ontwikkeling gebracht, tot heel veel in staat zijn. Dat er voor hen een plek in de maatschappij mogelijk is en dat de maatschappij daar alleen maar mooier van wordt.  Ze zijn slim, ze zijn leerbaar en ze zijn zeker leergierig!

Na overleg met verschillende instanties, andere ouders, gemeente en ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt er veel draagkracht te zijn.  Misschien  komt er ook nogeen Linawijs Plus, voor volwassenen,

Meer informatie over Linawijs is te vinden op www.linawijs.nl.

Bron: gelderlander.nl

Dit bericht is 5062 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail