14 december 2015 – Is een FACT jeugd team de oplossing voor het ontbreken van passende hulp aan zwerfjongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg? Drs. C. Poelen, psycholoog, werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie geeft op deze vraag antwoord op zwerfjongeren.nl. Psychische problemen komen bij zwerfjongeren meer dan gemiddeld voor. Vanwege het ontbreken van inhoudelijk onderzoek is nog niet…