Staatssecretaris Blokhuis zet vaart achter aanpak mensen met verward gedrag

Facebooktwitterlinkedinmail

28 november 2017 – Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt twee miljoen beschikbaar om de wisselwerking tussen het gemeentelijk domein en de zorgverzekeringswet te verbeteren als het gaat om de zorg voor mensen met verward gedrag. Dit is een van de stappen in reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam mensen met verward gedrag, waaronder ook een subsidieregeling preventiecoalities voor het ondersteunen van mensen met verward gedrag en een subsidie voor de landelijke aanpak van vroegsignalering van schulden.

Doen wat nodig is
Mensen met psychische problemen hebben vaak wisselende vormen van zorg nodig, soms zwaarder en dan weer lichter. Na een behandeling in een kliniek heeft iemand in de thuissituatie hulp nodig bij de dagelijkse dingen. Of iemand woont zelfstandig met beperkte begeleiding en heeft tijdelijk even behoefte aan meer intensievere steun en behandeling. “Hier komt het aan op goede samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars en aanbieders van zorg. Zij moeten met elkaar een werkwijze vinden om de zorg voor de patiënt aan te passen aan wat nodig is, zonder dat hij of zijn dierbaren zich druk moeten maken hoe dat wordt geregeld en wie dat betaalt,” aldus staatssecretaris Blokhuis.

Het geld dat Blokhuis beschikbaar stelt, is bedoeld voor pilots om te experimenteren met verschillende manieren om de samenhang in begeleiding en behandeling te verbeteren, waarbij er ook aandacht is voor knelpunten in de financiering en verantwoording.

Landelijk dekkend netwerk
De tussenrapportage van het Schakelteam laat ook zien dat er in het afgelopen jaar al veel is gebeurd, zoals het samenbrengen van de verschillende regio’s in één landelijk dekkend netwerk. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sluitende aanpak ligt bij alle ketenpartners, zoals verzekeraars, politie, GGZ, GGD, ambulancezorg en cliëntorganisaties, onder regie van de gemeente. Het Schakelteam verbindt partijen, stimuleert en faciliteert. Een aanpak waarin de persoon met verward gedrag en zijn familie centraal staan. Zo wil de staatssecretaris het ook: “De problematiek is complex en het kost tijd om oplossingen te vinden waarmee iedereen uit de voeten kan. Er moet nog veel gebeuren. Daarvoor is nodig dat heel hard wordt gewerkt om ondersteuning en zorg te bieden die uitgaat van wat mensen nodig hebben. Het gaat er om dat de mensen om wie het gaat echt het verschil gaan merken.”

Dit rapport beschrijft een model voor de toeleiding naar passende hulpverlening voor verwarde personen.

Dit document bevat de bijlagen bij het rapport ‘Verbeteren van melding van personen met verward gedrag’.

Dit document beschrijft de doelstellingen voor de zorg- en veiligheidshuizen in de periode 2017-2020. .

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 8481 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail