Helpen antidepressiva tegen een depressie en kun je ermee stoppen?

Facebooktwitterlinkedinmail

22 december 2017 – Op dit moment lijden zo’n 550.000 Nederlanders aan een depressie. Eén op de vijf mensen tussen de 18 en 65 krijgt er ooit mee te maken, zo meldt RADAR.  Deskundigen beantwoorden de meest gestelde vragen over antidepressiva. Werkt het wel, wordt het niet veel te snel voorgeschreven en is het moeilijk om weer te stoppen met antidepressiva? 

Helpen antidepressiva tegen een depressie?
Jasper Zantvoord, psychiater bij de afdeling ­psychiatrie van het AMC Amsterdam, is gespecialiseerd in de behandeling van depressie.
‘Jaarlijks krijgen naar schatting een miljoen Neder­­­­­­­landers antidepressiva voorgeschreven. Dat ­betekent echter niet dat zij allemaal depressief zijn. De ­medicijnen worden namelijk ook voor andere aandoeningen gebruikt. Bij een angststoornis of pijnklachten bijvoorbeeld. De laatste jaren was er veel te doen over of antidepressiva eigenlijk wel werken. Dat kwam vooral omdat fabrikanten studies met een negatieve uitkomst voorheen lang niet altijd publiceerden.Gelukkig maken inmiddels steeds meer fabrikanten al hun resultaten openbaar, ook de minder gunstige. Daar zijn ook afspraken over gemaakt.

Psychiater Jasper Zandvoort: ‘Dat het overgrote deel van mensen met een depressie onterecht antidepressiva slikt, is pertinent niet waar.’

Recent hebben onafhankelijke onderzoekers de uitkomsten van 32 gepubliceerde én ­ongepubliceerde studies over het gebruik van antidepressiva bij depressieve patiënten opnieuw bekeken. Wat bleek? In ongeveer de helft van deze studies werkten de antidepressiva beter dan een neppil. Het effect was weliswaar relatief klein, maar dat geldt ook voor sommige andere veelgebruikte medicijnen, zoals bepaalde bloeddrukverlagers. Verder verschilt de werkzaamheid van geval tot geval. Bij een ernstige depressie is die bijvoorbeeld groter dan bij een milde. Kortom: antidepressiva werken inderdaad niet bij iedereen.

Het idee dat het overgrote deel van de mensen met een depressie onterecht dit soort ­middelen slikt, is dus pertinent niet waar. Belangrijk is om een goede en zekere diagnose te stellen. Vervolgens kunnen arts en patiënt samen de voor- en nadelen van medicatie tegen elkaar afwegen. Veel gebruikers ervaren namelijk wel bijwerkingen, zoals maag- en darmklachten, seksuele problemen en gewichtstoename. Natuurlijk moeten artsen niet onnodig anti­depressiva voorschrijven, maar vergeet niet dat patiënten heel erg onder hun depressieve ­klachten kunnen lijden. Dan zijn medicijnen vaak hun ­redding. Kritisch discussiëren over nut en noodzaak van pillen bij depressie? Moeten we zeker doen. Maar dan wel op basis van feiten. Laten we vooral niet het kind met het badwater weggooien.’

 

Is het lastig om antidepressiva af te bouwen?

Huisarts Jako Burgers is hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en bijzonder hoogleraar Bevorderen van persoonsgerichte zorg in richtlijnen aan de Universiteit Maastricht.

‘Het minderen van antidepressiva is knap lastig. Gebruikers zijn bang dat ze zich zonder de medicijnen weer somberder gaan voelen. Bovendien kunnen ze tijdens het afbouwen last krijgen van lichamelijke ongemakken, zoals onrust, slaap­problemen of een grieperig gevoel. Vandaar dat je ook nooit ineens helemaal met de medicatie moet stoppen.

In de huidige huisartsenrichtlijn over anti­­­­­­­depressiva staan maar een paar regels over hoe je deze medicatie het beste kunt afbouwen. In de praktijk blijkt dat te weinig houvast te geven. We gaan er dan ook nu meer praktische tips en hand­vatten in opnemen. Begin 2018 moet de ­nieuwe richtlijn klaar zijn. Misschien hebben we als dokters wel onderschat hoe moeilijk stoppen voor veel patiënten is. Vandaar dat we huisartsen ook extra nascholing over dit onderwerp willen bieden. In de nieuwe versie van de richtlijn gaan we in op hoe we patiënten psychisch meer en beter kunnen ondersteunen bij het afbouwen. De praktijkondersteuner van de huisarts kan bijvoorbeeld regelmatig contact houden en tips geven. Verder besteden we aandacht aan verschillende doseringsschema’s om het afbouwen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Nu al gebeurt dat geleidelijk, maar mogelijk gaat dit voor een aantal mensen toch nog te snel, vooral in de laatste fase.

Een praktische oplossing is dan bijvoorbeeld om druppels of afbouwstrips met een heel lage dosering te gebruiken. De huisarts kan ze met medewerking van je apotheek voorschrijven. Sowieso is het goed om bij je huisarts aan de bel te trekken als je met antidepressiva zou willen ­minderen of stoppen. Daarvoor hoef je niet te wachten tot de nieuwe richtlijn er is; hij of zij helpt je graag verder.’

Meer informatie over het afbouwen van antidepressiva

 

Bron: radar.avrotros.nl

Dit bericht is 12394 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail