Nieuwe handreiking cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Facebooktwitterlinkedinmail

12 december 2021 – Steeds meer gemeenten willen de nieuwe ruimte in het cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) benutten. Ze denken na over andere onderzoeksmethoden. Of ze willen het onderzoek richten op specifieke doelgroepen. Een nieuwe handreiking helpt ze daarbij.

In de handreiking is op een rij gezet wat de andere methoden kunnen zijn en aan welke vereisten het CEO Wmo moet voldoen. De handreiking geeft aandachtspunten mee bij het komen tot een scherpe vraagstelling, het maken van een goed onderzoeksontwerp en de rapportagefase. De handreiking is opgesteld voor iedereen die actief wil meedenken over de opzet en het gebruik van het cliëntervaringsonderzoek; ook als niet-onderzoeker. De handreiking is hier te downloaden.

Leerkring
De handreiking is onderdeel van een bredere ondersteuning van gemeenten die ‘anders’ willen onderzoeken. Een aantal gemeenten zet al stappen. Deze eerste ervaringen met de nieuwe opzet van het CEO kunnen een grotere groep gemeenten verder helpen. Daarom willen we graag in een leerkring met een aantal gemeenten ervaringen uitwisselen en ontwikkelpunten vaststellen. Heeft u de ambitie om het CEO anders in te richten dan nodigen we u van harte uit mee te doen in de leerkring. Aanmelden kan via clientervaringsonderzoek@vng.nl

Aanlevering informatie CEO Wmo
De meeste gemeenten hebben de informatie over het voorgaande CEO Wmo al aangeleverd via www.aanleveringwmo.nl. Gemeenten die dat nog niet gedaan hebben, kunnen dat doen tot 31 december 2021, zodat deze informatie gepresenteerd kan worden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Ook als het niet gelukt is onderzoek te doen over het jaar 2020, moet dat aangegeven worden in de aanlevermodule, met daarbij de reden. VNG en het ministerie van VWS krijgen namelijk ook graag zicht op de eventuele belemmeringen. Het Verwey-Jonker Instituut analyseert alle informatie die tijdig is aangeleverd. Eind dit jaar levert dit een landelijk beeld op.

Bron: movisie.nl

Dit bericht is 1339 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail