Gescheiden werknemers zijn vaker psychisch vermoeid

Facebooktwitterlinkedinmail

11 december 2021 – Werkenden die zijn gescheiden werken vaker buiten kantooruren of in een flexibele arbeidsrelatie dan werkenden die bij elkaar zijn gebleven. Gescheiden werknemers geven bovendien vaker aan psychisch vermoeid te zijn door het werk en verzuimen vaker van hun werk dan werkenden die samenbleven. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

De gegevens voor dit onderzoek zijn ontleend aan steekproefonderzoeken. Bronnen zijn de Enquête beroepsbevolking van het CBS en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. Gegevens over de scheidingsdatum en samenwoonduur zijn ontleend aan de Basisregistratie personen. In het onderzoek zijn mensen opgenomen van 25 tot 62 jaar. Scholieren/studenten en gepensioneerden zijn hierdoor zo veel mogelijk uitgesloten van het onderzoek.

Vaker aan het werk buiten kantooruren
Een of twee jaar na de scheiding werkten gescheidenen vaker regelmatig buiten normale kantooruren dan samenblijvers. Een jaar na de scheiding is bij gescheiden vrouwen het verschil groter dan bij gescheiden mannen, twee jaar na de scheiding is dit andersom. Regelmatig buiten kantooruren werkt iedereen die vaak op zaterdag op zondag, ‘s avonds of ‘s nachts werkt.
Gescheiden werknemers werkten ook relatief vaak in een baan met een flexibele arbeidsrelatie.

Gescheiden werknemers meer moeite met werk-privé balans
Gescheiden werknemers missen of verwaarlozen relatief vaak het werk vanwege familie- of gezinsverantwoordelijkheden na de scheiding. Bij vrouwen is het verschil ten opzichte van de samenblijvers groter dan bij mannen.

Gescheiden werknemers: vaker psychisch vermoeid
Gescheiden werknemers hebben ook vaker gezondheidsklachten, blijkend uit een hoger ziekteverzuim en werkgerelateerde psychische vermoeidheid. Met psychische vermoeidheid voelen zij zich wekelijks of zelfs dagelijks (regelmatig) emotioneel uitgeput door het werk, óf leeg aan het einde van de werkdag, óf moe bij het opstaan ’s morgens, óf compleet uitgeput door het werk. Daarbij zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen klein.  Gescheiden werknemers verzuimen vaker vanwege psychische klachten dan werknemers die samenwonen, en vrouwen vaker dan mannen.

Bron en tabellen : cbs.nl 

 

Dit bericht is 1757 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail