De kracht van complimenten bij sociaal angstige jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

19 juni 2021 – Sociaal angstige jongeren blijken na het krijgen van positieve feedback even goed over zichzelf gaan denken als niet angstige jongeren. Positieve feedback helpt om positieve gedachten te vormen over jezelf en steviger in je schoenen te staan. Dan durven ook deze jongeren met meer vertrouwen nieuwe sociale situaties aan. Dat blijkt uit onderzoek door Anne Miers, psycholoog verbonden aan Universiteit Leiden. 

Gedachten en gedrag van sociaal angstige jongeren op een positieve manier beïnvloeden, dat is de ambitie van Anne Miers. Daarvoor heeft de Leidse psycholoog het effect van positieve feedback van leeftijdsgenoten op deze kwetsbare jongeren onderzocht. Ze publiceert erover in het wetenschappelijke tijdschrift Behaviour Change.

Adolescenten zitten in een levensfase waarin ze heel gevoelig zijn voor de invloed van hun leeftijdsgenoten. ‘De kracht van positieve feedback van leeftijdsgenoten krijgt minder aandacht in vergelijking met negatieve effecten en peer pressure’, veronderstelt ontwikkelingspsycholoog Anne Miers. ‘Don’t hang out with the wrong crowd.’ Zij focust juist op de positieve kant en beschouwt die gevoeligheid van jongeren voor hun sociale omgeving als iets positiefs, als sociaal kapitaal. Daarom heeft ze het effect van positieve feedback van leeftijdsgenoten onderzocht bij sociaal angstige jongeren in de late adolescentie en jong volwassenheid.

Steviger in je schoenen staan

Uit het onderzoek blijk dat de sociaal angstige jongeren na het krijgen van positieve feedback even goed over zichzelf gaan denken als de niet angstige jongeren. Dat is belangrijk volgens Miers om jezelf neer te zetten in een sociale situatie; dat je positief denkt over jezelf: ‘dat kan ik, daar ben ik toe in staat.’ Daarbij helpt positieve feedback om die positieve gedachten te vormen over jezelf en steviger in je schoenen te staan. Dan durven ook sociaal angstige jongeren met meer vertrouwen nieuwe sociale situaties aan. ‘The power of positive peers’, noemt Miers dat.

Positiever denken na postieve feedback

Miers vertelt enthousiast over haar wetenschappelijke publicatie. Ze is de enige auteur, wat niet wil zeggen dat ze het onderzoek alleen heeft gedaan. Samen met haar collega wetenschappers heeft ze het ontwerp van haar studie onder de loep genomen. Samen met haar research masterstudenten heeft ze het onderzoek uitgevoerd. Twee groepen deelnemers zijn geworven onder studenten in Leiden, namelijk hoog sociaal angstige jongeren en laag sociaal angstige jongeren. De deelnemers kregen at random positieve en neutrale feedback op een digitale spreekbeurt. Miers: ‘Alleen bij de positieve conditie gingen sociaal angstige jongeren beter over zichzelf denken. Voor de laag angstige jongeren maakte het soort feedback niet uit, van beide soort feedback gingen ze er op vooruit. Dus bij de hoog angstige jongeren doet het soort feedback ertoe voor hun gedachten.’

Van experiment naar interventie?

Miers benadrukt het experimentele karakter van haar studie, maar werkt ook toe naar mogelijkheden voor interventie. ‘Bereik je door peers erbij te betrekken meer effect bij deze kwetsbare jongeren, dan wanneer ze alleen feedback krijgen van volwassenen? Uiteindelijk wil je niet alleen het denkproces, maar ook hun gedrag beïnvloeden.’ Ze blikt daarom vooruit richting horizon en oppert de mogelijkheid om ter aanvulling van een klinische interventie misschien leeftijdsgenoten erbij te betrekken, van wie de sociaal angstige jongeren leren omgaan met sociale situaties. Maar eerst wacht een vergelijkbaar onderzoek onder een veel jongere doelgroep, de eerste- en tweedeklassers in het middelbaar onderwijs, mogelijk gemaakt met een subsidie van het Leids Universitar Fonds (LUF).

Bron: Universiteit Leiden

Dit bericht is 2946 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail