Jonge kinderen hebben geen ADHD!

Facebooktwitterlinkedinmail

8 maart 2022 – De nieuwe editie van kwartaalmagazine VROEG is uit, met onder meer een uitgebreid interview met prof. dr. Laura Batstra. “Jonge kinderen hebben geen ADHD”, laat zij stellig weten. “We moeten voorkomen dat we hen onnodig opzadelen met een ziektelabel.” Op haar beurt breekt prof. dr. Tessa Roseboom in VROEG een lans voor meer aandacht voor het belang van de eerste jaren voor de ontwikkeling.  Thema van de nieuw VROEG is ‘Druk’. 

 Laura Batstra betreurt het dat ADHD nog steeds door zowel ouders als professionals wordt gezien als een hersendefect dat druk gedrag veroorzaakt. “Een misvatting”, beklemtoont de hoogleraar. “ADHD is een definitie van problematisch gedrag. Toch wordt nog veel te vaak gedacht dat het iets is wat in de hersenen zit. Iets wat je kunt constateren, wat je kunt zien.” Opvallend is dat wie stelt dat ADHD geen hersenstoornis is, vaak wordt verweten ouders de schuld te geven. “Dat is een foute aanname, want er zijn allerlei andere mogelijke oorzakelijke factoren. Bijvoorbeeld de enorme druk op ons onderwijssysteem. Leerkrachten die overspannen raken, die niet goed betaald worden, die grote klassen moeten managen, die heel veel administratie hebben. Zo’n overbelaste leerkracht zal moeilijker om kunnen gaan met een energiek kind dan een uitgeruste leerkracht in een kleinere klas. Of neem de intolerantie in onze samenleving. Ouders van pittige kinderen krijgen vaker kritiek dan hulp vanuit hun omgeving.”

Batstra laat zich in het interview kritisch uit over wat zij de ‘vroegdiagnostiekmanie’ noemt. “Het gebeurt altijd weer met de loze belofte van ‘Hoe sneller we hier achter komen, hoe eerder de juiste behandeling of begeleiding kan worden gestart’. Druk en ongeconcentreerd gedrag is echter heel normaal in die eerste leeftijdsfase.” Dat neemt niet weg dat zij zeker vindt dat ondersteuning nuttig kan zijn als het uit de hand dreigt te lopen. “Alleen hoef je een kind echt niet eerst te bestempelen als psychiatrisch ziek. Ik vind dit geldverslindend gespeur naar psychiatrische ziektes in jonge kinderen echt tenenkrommend. Te meer daar de jeugdzorg kampt met tekorten en kinderen en gezinnen met zware problemen vaak geen of slechte hulp krijgen!”

Prof. dr. Tessa Roseboom gaat in de nieuwe VROEG in op de ingangen om zoveel mogelijk kinderen daadwerkelijk een kansrijke start te geven. Directe aanleiding voor het interview is de publicatie van haar nieuwe  boek ‘Gelijk goed beginnen’. “Richt het vizier op het voorkómen van een valse start”, luidt haar hartenkreet. Zij legt uit de eerste 1000 dagen de groei- en bloeiperiode van een kind zijn, mits alle voorwaarden hiervoor in voldoende mate aanwezig zijn.De startperiode van het leven heeft levenslang invloed. Investeren in een goed begin is de slimste investering die we kunnen doen.”

Het thema ‘Druk’ wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Verder treft de lezer artikelen aan over zaken als EMDR bij jonge kinderen, het Foetaal Alcohol Syndroom (‘Vaak gemist, volledig te voorkomen’), verbeterpunten voor de wenperiode op het kinderdagverblijf en zaken die aandacht verdienen bij het begeleiden van te vroeggeboren kinderen. De inhoudsopgave geeft een volledig beeld van de inhoud van VROEG nr. 1-2022

Over VROEG
Kwartaalmagazine VROEG is een informatie- en inspiratiebron voor alle professionals die werken in de geboortezorg of met baby’s, peuters of kleuters en hun ouders. Je bent al abonnee voor € 29,50 (Ned.) of € 32,50 (B.) per jaar zie het aanmeldformulier. De prijs van een los exemplaar bedraagt € 11,00 (incl. porto), klik hier om te bestellen.

Bron: persbericht

Dit bericht is 4241 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail