De invloed van de seizoenen op stemming en psychische klachten

Facebooktwitterlinkedinmail

22 februari 2020 – Wim Winthorst richt zich in zijn proefschrift op de vraag in welke mate de seizoenen invloed hebben op positieve en negatieve gevoelens bij mensen. Hij heeft hiertoe de gegevens geanalyseerd van personen uit de algemene bevolking, uit de eerstelijnsgezondheidszorg en uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Hij vond dat op groepsniveau seizoenvariatie van depressieve klachten nagenoeg afwezig is. Deze bevinding geldt voor gezonde personen, voor patiënten die een depressieve stoornis hebben (met of zonder bijkomende angststoornis), maar tegen de verwachting in ook voor patiënten met een winterdepressie, welke gemeten werd met een vragenlijst.

Winthorst toonde aan dat steeds meer patiënten hun klachten toeschrijven aan de verandering van de seizoenen wanneer de ernst van de psychische problematiek toeneemt. Hij zag dat patiënten die aan een winterdepressie lijden ook buiten de winterperiode veel psychische problemen vertonen en hoog scoren op neuroticisme-vragenlijsten.

Verder zag hij bij mensen uit de algemene bevolking dat seizoensgebonden verschillen in positieve en negatieve gevoelens alleen voorkomen bij mensen die als neurotisch gekenmerkt worden. Uit de gegevens van de literatuur en zijn bevindingen maakt hij op dat het psychologische mechanisme, waarbij klachten toegeschreven worden aan externe omstandigheden, een rol kan spelen bij het fenomeen van de winterdepressie.

De belangrijkste beperking van zijn onderzoek is dat de meeste metingen eenmalig bij dezelfde persoon zijn gedaan. Winthorst beveelt een onderzoek naar de seizoensgebonden depressie (met herhaalde metingen gedurende het jaar) van harte aan, gezien de wetenschappelijke discussie over de betrouwbaarheid (validiteit) van de diagnose winterdepressie als een subtype van de depressieve stoornissen.

Curriculum Vitae
Wim Winthorst (1959) studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij volgde de opleiding tot psychiater in “Licht en Kracht” te Assen. Sinds 2005 is hij werkzaam bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zijn promotieonderzoek vond plaats bij het Interdisciplinary Center Psychopathology and Emotion regulation van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. De titel van zijn proefschrift is: “Light upon seasonality”.

​Wim Winthorst: Light upon seasonality: seasonality of symptoms in the general population and in patients with depressive and anxiety disorders.
Datum: 26 februari 2020
Tijd:16:15
Locatie:Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres:Broerstraat 5 te Groningen
Promotor:prof. dr. P. de Jonge en prof. dr. W.A. Nolen

Bron: umcg.nl 

Dit bericht is 4381 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail