Patiënt baas over eigen digitale medisch dossier

Facebooktwitterlinkedinmail

dossier,

6 oktober 2016 – Burgers krijgen de mogelijkheid om vanuit huis hun eigen medisch dossier in te zien. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel over de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens.

De wet van minister Schippers is in aangepaste vorm de opvolger van een voorstel om  een landelijk patiëntendossier in te voeren. Dat plan werd in 2011 door de Eerste Kamer verworpen. De Senaat vond de doelstellingen van de wet destijds niet helder en maakte zich zorgen over de privacy.

De nieuwe wet legt zich niet vast op een bepaald systeem en na de inwerkingtreding hebben zorgaanbieders nog drie jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen aan de regels voldoen. In de wet staan allerlei waarborgen om de persoonlijke levenssfeer van de burger te waarborgen. Patiënten kunnen hun medische gegevens nu ook al bekijken, maar moeten dan wel eerst langs een arts, die een papieren uitdraai kan geven. Met het nu aangenomen voorstel krijgen ze het recht hun dossier vanuit huis elektronisch in te zien.

Rijksoverheid: Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens belangrijke verbetering voor de patiënt

De wet stelt eisen aan de beveiliging van medische gegevens en bevordert de privacy van patiënten. Eerder had de Autoriteit Persoonsgegevens zich in de Eerste Kamer al positief uitgelaten over dit wetsvoorstel. Digitale uitwisseling van medische dossiers vindt al heel veel plaats, bijvoorbeeld tussen de huisarts en de apotheek. Deze wet regelt nu dat iedereen zelf mag bepalen met welke zorgverleners zijn dossier elektronisch mag worden uitgewisseld en ook welke informatie wel en niet mag worden gedeeld. Daarnaast geeft de wet je het recht om je dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. Ook moet je kunnen zien wie jouw dossier heeft bekeken.

Een patiënt is niet verplicht toestemming te geven om zijn medische gegevens elektronisch beschikbaar te laten stellen aan andere zorgverleners. Wanneer je geen toestemming wil geven, heeft dit geen gevolgen voor de manier waarop de zorg geregeld wordt. De zorgverlener blijft verplicht om op een andere manier zoveel mogelijk informatie die hij nodig heeft voor de behandeling te verzamelen, bijvoorbeeld door deze bij de patiënt zelf te vragen.

Deze wet verbiedt zorgverzekeraars en bedrijfsartsen om in elektronische uitwisselingssystemen te kijken. Alleen zorgaanbieders met wie je een behandelrelatie hebt, of aan wie je toestemming hebt gegeven kunnen gegevens inzien. De wet voorziet ook in een hoge boete voor zorgverzekeraars die toch misbruik maken

De voorstanders van de nieuwe regels vinden het goed dat de patiënt meer eigen regie krijgt en dat de gegevensuitwisseling beter wordt geregeld. Tegenstanders zijn bang dat vooral het bedrijfsleven profiteert, dat het beroepsgeheim wordt uitgehold en dat de arts wegvalt als ‘beschermingsmechanisme’. Uiteindelijk stemde een grote meerderheid in de Eerste Kamer voor. Alleen SP, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren waren tegen.

Bron: rijksoverheid.nl/nos.nl 

Dit bericht is 4078 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail