Congres De mens in de ‘behandelkamer’ met Dirk de Wachter woensdag 8 februari in Zeist

Facebooktwitterlinkedinmail

6 januari 2023 – Op woensdag 8 februari organiseert de RINO Groep het congres De mens in de ‘behandelkamer’ met Dirk de Wachter. 

Dirk de Wachter vindt dat therapeuten zichzelf meer mogen uitspreken. Op dit congres spreekt hij over menselijkheid in de behandelkamer en de rol van de therapeut in het maatschappelijk debat. In hoeverre kun je als behandelaar eigen emoties delen? Hoe kan lijden ook in niet-professionele middens een plek krijgen? Op het congres interviewt Fokke Obbema Dirk over de zin van het leven en het levensverhaal. Anton Hafkenscheid en Peter Daansen verrijken het programma met toepasselijke perspectieven.

De volgende thema’s komen tijdens het congres aan bod: 

Maatschappelijk debat en de mens in de ‘behandelkamer’
Op het congres gaan de sprekers in op het maatschappelijk debat. Soms zijn we vergeten dat verdriet bij het leven hoort. Moeten we leren om de mindere kanten van het leven te omarmen? We kunnen er als therapeuten voor zorgen dat het verdriet ook in niet-professionele middens een plaats kan krijgen.

De relatie tussen behandelaar en cliënt in een veranderend ggz-landschap
Ook de mens en niet alleen de therapeut in de behandelkamer wordt uitgediept. Hoe kun je als behandelaar naast je cliënt in het moeras staan? Wat is de meerwaarde van het bespreken van je eigen ervaring als behandelaar met de cliënt en hoe doe je dat? En hoe zie je dat het zinvol is? Wat is de impact van de therapeutische relatie? Samen vragen we ons deze dag af wat de basis voor goede psychotherapeutische zorg is. Iedereen in de samenleving ervaart uiteindelijk hetzelfde existentiële probleem: de zin van het leven. Hoe moet je leven en moet dat worden besproken in de behandelkamer?

De zin van het leven en een zinvol leven
Fokke Obbema is auteur van 2 bestsellers ‘De zin van het leven’ en ‘Een zinvol leven’. Hij onderzoekt de functie van ons levensverhaal, indachtig de uitspraak van György Konrad: ‘Op de vraag wat de zin van het leven is, antwoordt iedereen met de opsomming van zijn levensloop’. Wat is de functie van ons levensverhaal, ten eerste voor onszelf – valt het samen met onze identiteit? En is ons levensverhaal in staat ons houvast in het bestaan te bieden? Ten tweede is de vraag wat het voor anderen betekent: in hoeverre kan het een bron van inspiratie en verbinding zijn? Fokke Obbema geeft aan tot welke antwoorden hij op deze vragen is gekomen.

Actualiteit
In deze tijd stelt de zin van het leven zich nu nog scherper en komt de opportuniteit van ‘wat wil ik met dit leven?’ nog veel scherper naar voren. Meer jongeren voelen zich somberder en er lijkt meer sprake te zijn van geweld. Ook corona heeft een aantal dingen uitvergroot. Een van die dingen is hoe we direct menselijk contact als belangrijk ervaren. Hoe uitdagend is het om in deze tijd mensen te (al dan niet online) behandelen? De ‘behandelkamer’ heeft een andere betekenis gekregen. Mensen missen contact, spontaniteit, afleiding en zekerheid. Ook speelt de vraag waar je het uithoudingsvermogen vandaan kan halen om dit vol te houden.

Opvallend is dat ook in deze tijd de therapeut weinig positie inneemt in het maatschappelijk debat. Hoewel de coronacrisis wel psychologische gevolgen heeft waar we nu al mee te kampen hebben en nog meer krijgen, zijn er weinig ‘mensenwetenschappers’ naar wie geluisterd wordt. Ze zouden zich juist nu meer mogen uitspreken, vindt Dirk de Wachter.

Aanmelden en accreditatie
Accreditatie: FGzPt, LV POH-GGZ, NVP, NVRG, NVvP, Registerplein, V&V, VSR.

Meer weten en aanmelden voor het congres De mens in de ‘behandelkamer’ met Dirk de Wachter. 

Bron: persbericht

 

 

Dit bericht is 1721 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail