Vroeg Trauma Congres Brain – Body – Mind 12 oktober 2022

Facebooktwitterlinkedinmail

3 oktober 2022 – Dit jaar organiseert CELEVT het congres Vroeg Trauma & Interpersoonlijke neurobiologie Brain – Body – MIND  op 12 oktober 2022 te Amersfoort in samenwerking met hetInstituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie [IPNB].  

We ontdekken steeds meer over de wijze waarop vroege traumatische interpersoonlijke ervaringen fysiek gestalte krijgen in het zich ontwikkelende brein en hoe hoe dat kan doorwerken in de volwassenheid. Hormonale, neurale en epigenetische veranderingen zijn daarvan het harde (neuro)biologische bewijs. Met deze veranderingen zien we ook aanhoudende schadelijke gevolgen voor de verbinding met het eigen lichaam en met anderen.

Integratie is het kernbegrip op weg naar herstel. In dit congres kijken we vanuit de Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB) hoe we mentale en neurobiologische integratie kunnen bevorderen zodat de verbinding met het belichaamde zelf en met anderen kan worden hersteld.

We zetten in dit congres de integratie van de reeds verworven kennis en inzichten rondom vroegkinderlijke traumatisering en interpersoonlijke neurobiologie centraal, waarbij we vooral samen op zoek gaan naar de implicaties voor behandeling.

De vragen die we ons stellen zijn: Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de Interpersoonlijke Neurobiologie? Welke behandelinterventies werken bij vroeg getraumatiseerde mensen? Hoever gaan we met de toepassing van de bevindingen uit de neurowetenschappen? Hoe passen we interventies uit verschillende psychotherapeutische stromingen toe? En wat doen we juist niet bij vroeg getraumatiseerde cliënten?

Bekijk hier het programma   Congres 2022 – CELEVT

Voor wie?

Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, agogen en ervaringsdeskundigen. En iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Klik hier om je in te schrijven >>

Accreditatie aangevraagd voor de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
  • Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen Vereniging V&VN
  • Verpleegkundig Specialisten
  • Vereniging Vaktherapie

Bron: persbericht

Dit bericht is 2056 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail