Congres Hoogsensitiviteit – Wetenschap en praktijk op 29 november 2022

Facebooktwitterlinkedinmail

16 september 2022 – Op 29 november 2022 vindt het Congres Hoogsensitiviteit – Wetenschap en praktijk plaatst in de Basiliek in Veenendaal met toonaangevende sprekers uit diverse werkvelden. Het belooft wederom een zeer boeiend congres te worden voor  zorgverleners, leidinggevenden, P&O, arbo-artsen en andere belangstellenden die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. 

Tijdens dit congres o.l.v. dagvoorzitter Paula Udondek wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit, zoals de nieuwe maatschaal ontwikkeld door Veronique de Gught. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Gert Dekker verzorgt namens Menzis een lezing over aandacht voor verzuim, bovendien is de dag voor ervaringsdeskundigen ook zeker interessant: Hoe maak je je van je last je kracht?

Hoogsensitiviteit, een steeds vaker terugkerend thema in de maatschappij. De term hoogsensitiviteit lijkt gelukkig steeds meer bekendheid te krijgen. Inmiddels blijven diverse wetenschappers bezig met het thema hoogsensitiviteit, generen nieuwe evidence-based informatie over wat hoogsensitiviteit is en wat de oorsprong er van is. Tijdens het congres is er ook aandacht is voor de praktijk, hoe gaan we er mee om en hoe kan je er als zorgverlener, arts en/of psychiater in de praktijk mee aan de slag.

Hoogsensitiviteit is een eigenschap, waarmee je wordt geboren. Het is geen stoornis of ziekte, maar een onderdeel van je persoonlijkheid. Wat sommigen mensen niet weten, is dat ongeveer één op de 5 mensen hoogsensitief is. Hoogsensitieve mensen hebben een gevoeliger centraal zenuwstelsel. Dit betekent dat de prikkels die binnen komen, dieper en intenser verwerkt worden in de hersenen. Dit geldt voor zowel positieve als negatieve prikkels.

Teveel aan (negatieve) prikkels kan leiden tot overprikkeling. Overprikkeling en gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels wordt niet alleen gezien bij hoogsensitieve mensen, maar komt ook voor bij psychiatrische problematiek. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD/ADD, schizofrenie, bipolaire stoornissen en angst- en paniekstoornissen. Hoogsensitieve mensen kunnen ook in de geestelijke gezondheidszorg terecht komen en krijgen mogelijk niet de passende hulp die ze daadwerkelijk nodig hebben. De kans bestaat dat de hoogsensitiviteit niet herkend wordt, waardoor er misdiagnose plaatsvindt, bijvoorbeeld dat iemand de diagnose ADHD of ASS krijgt terwijl ze hoogsensitief zijn. Indien men blootgesteld is aan negatieve ervaringen vanuit het milieu, kunnen hoogsensitieve personen gedragingen laten zien die deels overlappen met psychiatrische symptomen. Zo kunnen hoogsensitieve mensen ook onrustig worden, concentratieproblemen tonen, druk worden en moeite hebben met contact maken. Om misdiagnoses te voorkomen is het van groot belang dat professionals binnen de gezondheidszorg, hoogsensitiviteit goed leren herkennen en erkennen. Alleen dan kan goed passende zorg worden aangeboden.

Meer informatie >>

Bron: persbericht

Dit bericht is 1724 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail