Cliëntenorganisaties MO over hulp aan verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail
Verward
5 oktober 2016 – Zorg ervoor dat de basisvoorwaarden voor kwetsbare mensen op orde zijn, zodat je een fundament hebt om verder te bouwen. Dat schrijven de cliëntenorganisaties MO in een brandbrief aan het Aanjaagteam verwarde personen. Vrijdag overhandigde Edo Paardekooper Overman deze brief namens de cliëntenorganisaties MO aan Liesbeth Spies, voorzitter van het Aanjaagteam Aanpak Verwarde Personen. Minister Schippers was ook aanwezig.
Meer aandacht voor preventie en levensstructuur

Eén van de bouwstenen in de rapportages van het Aanjaagteam gaat over preventie en levensstructuur. Huisvesting en inkomen maken daar deel van uit. Deze zaken behoeven wat betreft Werkplaats COMO substantieel meer aandacht. Ook richting gemeenten moeten zaken minder vrijblijvend gebracht worden.

Brandbrief werkplaats COMO aan Aanjaagteam Aanpak Verwarde Personen

De Werkplaats COMO (Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang, voortgekomen uit COMO G4 en Werkplaats MO) vraagt aandacht voor het volgende:

Afgelopen jaar hebben wij vanuit Werkplaats COMO op diverse momenten en manieren met u meegedacht om te komen tot verbeteringen voor mensen met verward gedrag. Reeds voordat het Aanjaagteam van start ging, uitten wij onze zorgen en zienswijzen in een Position Paper1, die door ons werden toegelicht in een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer (mei 2015). Meer dan een jaar verder hebben wij nog steeds het onrustige gevoel dat de urgentie van hetgeen wij almaar inbrengen onvoldoende wordt gezien en meegenomen. Voordat uw taak er op zit, doen wij dan ook een dringend appèl meer aandacht en zwaarte aan een aantal zaken te geven.

First things first – de basis, dan pas heb je fundament voor al het andere…

Voor ieder mens is het van belang dat eerst de basis aanwezig is. Dat is een dak boven je hoofd en een inkomen om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Als dat niet geregeld is, dan is er geen fundament om überhaupt iets op te bouwen. Onder dergelijke omstandigheden kan er nauwelijks sprake zijn van goede zorg, laat staan herstel.

Systeem is gekmakend…

Als het telkens niet lukt om een basis te realiseren, waar je ook aanklopt voor hulp. Als de systemen niet werken waarvoor ze bedoeld zijn. Als je vraagt om hulp en steun en die niet krijgt. Als je zelfs veelvuldig de deksel op je neus krijg én je zelfs nog wordt verweten dat allerlei zaken ‘je eigen schuld’ zijn. Als je de weg niet weet, je daarbij niet ondersteund wordt (onafhankelijke cliëntondersteuning is nog steeds ‘onder de maat’!) en er dus vaak ook nog helemaal alleen voor staat… Dan is het systeem letterlijk gekmakend. Je hebt het gevoel dat er voor jou geen plek is op deze wereld. Het gevoel van uitzichtloosheid en gebrek aan perspectief maakt mensen letterlijk kapot. Zo erg zelfs dat veel mensen in deze omstandigheden een einde aan hun leven (willen) maken.

Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. De suïcidecijfers zijn gestegen. Er is een flink tekort aan betaalbare woningen. Het aantal mensen en kinderen dat leeft in (langdurige) armoede is enorm.

Eén van de bouwstenen in de rapportages van het Aanjaagteam gaat over preventie en levensstructuur. Huisvesting en inkomen maken daar deel van uit. Deze zaken behoeven wat betreft Werkplaats COMO substantieel meer aandacht. Ook richting gemeenten moeten zaken minder vrijblijvend gebracht worden. Een bewezen werkzame aanpak als ‘Housing First’ wordt bijvoorbeeld nog nauwelijks benut.

Geef meer urgentie aan armoede en huisvesting, juist voor mensen met (kans op) verward gedrag.

De leden van Werkplaats COMO kennen de leefwereld uit eigen ervaring. Uiteraard blijven wij met u en het vervolg van het Aanjaagteam meedenken over oplossingen voor de mensen in een bijzonder kwetsbare positie: (potentieel) verward en ook nog eens zonder huis, geen (uit)zicht op betaald werk of zinvolle activiteiten en zonder een toereikend inkomen om van te kunnen leven. Dat behoeft dringend meer aandacht!

Bron: platformggz.nl

Dit bericht is 2905 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail